വർഗ്ഗം:മൃഗോൽപ്പന്നങ്ങൾ

ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണിവ.ഉദാഹരണത്തിന് തുകൽ,ഇറച്ചി,അസ്ഥികൾ മുതലായവ.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 5 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 5 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"മൃഗോൽപ്പന്നങ്ങൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 4 താളുകളുള്ളതിൽ 4 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:മൃഗോൽപ്പന്നങ്ങൾ&oldid=2388166" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്