ശിവന്റെ പവിത്രമായ ക്ഷേത്രങ്ങളായ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വൈദ്യനാഥ് ജ്യോതിർലിംഗം. വൈദ്യനാഥ ജ്യോതിർലിംഗത്തിന്റെ യഥാർഥ സ്ഥാനത്തെകുറിച്ച് വാഗ്വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ജ്യോതിർലിംഗക്ഷേത്രം എന്ന് വാദം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തമ്മിലാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൈദ്യനാഥ_ജ്യോതിർലിംഗം&oldid=1838365" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്