വെങ്കലം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

വെങ്കലം എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെങ്കലം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=710932" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്