ക്രിസ്തുവിനും 25000 മുതൽ 28000 വർഷം മുമ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറു പ്രതിമയാണ് വീനസ് ഒവ് വിലെൻഡോഫ് അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ ഒവ് വിലെൻഡോഫ് . ഓസ്ട്രിയയിലെ വിലെൻഡോഫ് പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഉൽഖനനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഇത് വിയന്നയിലെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Venus of Willendorf
Venus von Willendorf 01.jpg
MaterialOolitic limestone
Createdc. 28,000 B.C.E – 25,000 B.C.E.
Discovered1908 near Willendorf, by Josef Szombathy
Present locationNaturhistorisches Museum, Vienna, Austria
Venus of Willendorf

4.25 ഇഞ്ച് ഉയരമുണ്ട്.ഈ പ്രദേശത്ത് കാണാത്ത ഔഎലൈറ്റ് ചുണ്ണാമ്പ് പാറയിലാണ് ഇത് കൊത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഔക്കെ എന്ന പ്രകൃതിദത്തചായവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രാചീനചരിത്രകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്ന സ്ത്രീരൂപങ്ങളെയാണ് വീനസ് പ്രതിമകൾ എന്ന് കൂട്ടായി വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. വിലെൻഡോർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ആ പേരു ലഭിച്ചത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വീനസ്_ഒവ്_വിലെൻഡോഫ്&oldid=3098199" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്