വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:ശ്രദ്ധേയത (സംഭവങ്ങൾ)

There are no discussions on this page.

തലക്കെട്ട് വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/സംഭവങ്ങൾ എന്നാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? തിരയുമ്പോൾ ലഭിക്കാനും മറ്റും ഇതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:11, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

തിരിച്ചുവിടലോടെ പേരുമാറ്റുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

"ശ്രദ്ധേയത (സംഭവങ്ങൾ)" എന്ന പദ്ധതി താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.