വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:ശ്രദ്ധേയത (പണ്ഡിതർ)

There are no discussions on this page.
(വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:ശ്രദ്ധേയത/പണ്ഡിതർ - (കരട്) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

I have created notability criterion for academicians/researchers/professors. Please let me know any suggestions.

Rakeshwarier (സംവാദം) 21:58, 7 നവംബർ 2013 (UTC)

"ശ്രദ്ധേയത (പണ്ഡിതർ)" എന്ന പദ്ധതി താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.