വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012/അപേക്ഷകൾ/സാങ്കേതികയും സാധാരണക്കാരും - മലയാളം വിക്കിയുടെ പങ്ക്

Submission no
C2
അവതരണത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്
സാങ്കേതികതയും സാധാരണക്കാരും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതാക്കാൻ മലയാളം വിക്കിയുടെ പങ്ക്
അവതരണ രീതി (ശിബിരം, പ്രബന്ധം, ചർച്ച, മുതലായവ)
പ്രബന്ധം
അവതാരകന്റെ പേര്
ബിനു കെ വി
ഇമെയിൽ വിലാസം
binukv86@gmail.com
ഉപയോക്തൃനാമം
binukv86
അവതാരകൻ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന്? (കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും മറ്റും)
പത്തനംതിട്ട
ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ, സംഘടനകളോ, സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ബന്ധമൂണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ
അവതാരകന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്
http://worldofbinu.blogpsot.com
അവതരണത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം (ദയവായി മുന്നൂറു വാക്കുകളിൽ കവിയാതെ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ചുരുക്കി വിവരിക്കുക)
വിവരസാങ്കേതിക രംഗം അനുദിനം അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊപ്പം എത്തിച്ചേരാൻ സാധാരണക്കാർക്കാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ആ പ്രശ്നം ഈ സാങ്കേതിക വിടവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ പ്രബന്ധം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്
ട്രാക്ക് - ( സമൂഹം - Community, ടെക്നോളജി - Technology, അറിവ് - Knowledge, പ്രചാരണം - Outreach )


അവതരണത്തിന്റെ സമയ ദൈർഘ്യം (25 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ; എത്ര സമയം?)
25 മിനിറ്റ്
സ്ലൈഡുകൾ (optional)
ഉണ്ട്
പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ (സമയത്തിന്റേയോ, ദൈർഘ്യത്തിന്റേയോ മുതലായവ, ഉദാ - സമയം കൂടുതൽ വേണം, )


ഈ അവതരണത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ തിരുത്തുക

ഈ അവതരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ താങ്കളുടെ പേരു് നൽകുക. അവതരണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മറ്റിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങ ൾതെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു് ഇത് സഹായകരമാകും. നാലു ടിൽഡെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പേരു സൂചിപ്പിക്കുക (~~~~).

താങ്കളുടെ പേരു് ഇവിടെ ചേർക്കുക തിരുത്തുക