ചിരവനാക്ക്

കേരളത്തിൽ പരക്കെയും ഏഷ്യയെക്കൂടാതെ ആഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ചിരവനാക്ക്. കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും നീർവാഴ്ചയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ ഇലകൾക്ക് ചിരവയുടെ നാക്കുപോലെ അരികുകളുണ്ട്. തേളുക്കുത്തി, മുകുത്തി പൂ, കുറികൂട്ടിചീര, കുമ്മിണിപ്പച്ച, ഒടിയൻ‌ചീര, മുറിയമ്പച്ചില, സാനിപൂവ്, റെയിൽ‌പൂച്ചെടി എന്നീ നാമങ്ങളിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി ശാഖോപശാഖകളായി നിലം പറ്റി വളരുന്ന ഈ നിത്യഹരിതസസ്യത്തിന് ശരാശരി 20 സെന്റീമീറ്റർ വരെ പൊക്കമുണ്ടാകും. പൂക്കൾ അപ്പൂപ്പൻതാടി പോലെ പൊട്ടി കാറ്റുമൂലം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം: Shagil Kannur