വായ്ത്താരി അഥവാ കൊന്നക്കോൽ മൃദംഗത്തിന്റെയും, തബലയുടെയും സ്വരങ്ങൾ വാകൊണ്ട് പാടുന്ന രീതിയാണ്. താളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഈ രീതി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. [1]

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജാസ് ഗിത്താറിസ്റ്റ് ജോൺ മക്‌ലാഫ്ലിൻ ഉൾപ്പെടെ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതജ്ഞൻമാർ വായ്ത്താരി അഭ്യസിക്കുന്നത് താളം അഭ്യസിക്കുന്നതിന് വളരെ സഹായകമായ രീതിയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. [2]

  1. വായ്ത്താരി - കൊന്നക്കോൽ വീഡിയോ
  2. "വായ്ത്താരിയെക്കുറിച്ച് ജോൺ ജോൺ മക്‌ലാഫ്ലിൻ". Archived from the original on 2013-08-19. Retrieved 2013-07-04.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വായ്ത്താരി&oldid=3644686" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്