വേർഡ് (കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്‌ചർ)

(വാക്ക് (കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസർ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ സ്വാഭാവിക യൂണിറ്റാണ് ഒരു വേർഡ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഹാർഡ്‌വെയർ ഒരു യൂണിറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിശ്ചിത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സറിൽ ഒരു ഡാറ്റാ യൂണിറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് വാക്കിന്റെ വലിപ്പം (word size) എന്ന് പറയുക. ഹാർഡ്‌വെയർ സംബന്ധമായ വാക്ക് വലിപ്പം ഇവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു [1]

  • പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ (integers) സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം. ഉദാഹരണത്തിന് 32 ബിറ്റ് വാക്കിന്റെ വലിപ്പം (word size) ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചിഹ്നമില്ലാത്ത പൂർണ്ണസംഖ്യയുടെ (unsigned integer) പരമാവധി വ്യാപ്തി (range) പൂജ്യം മുതൽ 4,294,967,295 വരെയാണ് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ 232 - 1 വരെ.
  • പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ, മെമ്മറി വലുപ്പങ്ങൾ ബൈറ്റുകൾക്ക് പകരം വാക്കുകളിൽ അളക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ "കിലോവേഡുകൾ" എന്നതിനർത്ഥം 1,024 വാക്കുകൾ, മറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് 65,536 വാക്കുകൾ എന്നാണ്. ഇക്കാലത്ത്, ഞങ്ങൾ 8-ബിറ്റ് ബൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, സാധാരണയായി മെമ്മറി അളക്കുന്നത് കിലോബൈറ്റിലും (1,024 ബൈറ്റുകൾ) മെഗാബൈറ്റിലും (1,048,576 ബൈറ്റുകൾ) ആണ്.
  • മെമ്മറി അഡ്രസ്സിന്റെ വലിപ്പം
  • റെജിസ്റ്ററിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം

ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സാധാരണ 32 ബിറ്റോ, 64 ബിറ്റോ ആയിരിക്കും.

ആദ്യകാല കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ചിലത് (ചില ആധുനികവയും) പ്ലെയിൻ ബൈനറിക്ക് പകരം ബൈനറി-കോഡഡ് ഡെസിമൽ (ബിസിഡി) ഉപയോഗിച്ചു. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സാധാരണയായി 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 ദശാംശ അക്കങ്ങളുടെ പദ വലുപ്പമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചില ആദ്യകാല ഡെസിമൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പദ ദൈർഘ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ആദ്യകാല ബൈനറി സിസ്റ്റങ്ങൾ 6-ബിറ്റുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായ പദ ദൈർഘ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, 36-ബിറ്റ് വേഡ് മെയിൻഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സാധാരണമായിരുന്നു[2]. ആസ്കി(ASCII) അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 8 ബിറ്റുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായ വേഡ് ലെങ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1970-കളിൽ 16-ബിറ്റ് മെഷീനുകൾ ജനപ്രിയമായിരുന്നു. പിന്നീട്, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 32 അല്ലെങ്കിൽ 64-ബിറ്റ് വേഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ആധുനിക പ്രോസസ്സറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസറുകൾ പോലെയുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തേടെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് 4 മുതൽ 80 ബിറ്റുകൾ വരെ വേഡ് ലെങ്തുണ്ടാകാം.

ചിലപ്പോൾ, പഴയ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വ്യത്യസ്ത വേഡ് ലെങ്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന് വ്യത്യസ്‌ത വേഡ് ലെങ്തുകളുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മാനുവലുകളും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകളും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും.

വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം

തിരുത്തുക

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, വേഡ് സൈസ് യൂണിറ്റുകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം:

ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് നമ്പറുകൾ

പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പോലെ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് നമ്പറുകൾ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പങ്ങളിൽ വരുന്നു. ഒരു വലുപ്പം സാധാരണയായി പദത്തിൻ്റെ വലുപ്പമാണ്. മറ്റ് വലുപ്പങ്ങൾ പദ വലുപ്പത്തിൻ്റെ ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ചെറിയ വലുപ്പങ്ങൾ മെമ്മറി സംരക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വലിയ പദ വലുപ്പവുമായി അവ യോജിക്കുന്നു.

ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറുകൾ

ഫ്ലോട്ടിംഗ്-പോയിൻ്റ് നമ്പറുകൾ സാധാരണയായി ഒരു വാക്കിൻ്റെ വലുപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ പദ വലുപ്പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമോ ഉള്ള ഹോൾഡറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

അഡ്രസ്സസ്

ആവശ്യമായ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും സംഭരിക്കുന്നതിന് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഹോൾഡറുകൾക്ക് ശരിയായ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവ സാധാരണയായി ഒരു വാക്കിൻ്റെ അതേ വലുപ്പമാണ്, എന്നാൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഭാഗങ്ങളാകാം.

  1. Gerrit A. Blaauw & Frederick P. Brooks (1997). Computer Architecture: Concepts and Evolution. Addison-Wesley. ISBN 0-201-10557-8.
  2. Beebe, Nelson H. F. (2017-08-22). "Chapter I. Integer arithmetic". The Mathematical-Function Computation Handbook - Programming Using the MathCW Portable Software Library (1 ed.). Salt Lake City, UT, US: Springer International Publishing AG. p. 970. doi:10.1007/978-3-319-64110-2. ISBN 978-3-319-64109-6. LCCN 2017947446. S2CID 30244721.