വള്ളിക്കുന്ന് തീവണ്ടി നിലയം

ഇന്ത്യയിലെ തീവണ്ടി നിലയം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അരിയല്ലൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തീവണ്ടി നിലയമാണ് വള്ളിക്കുന്ന് തീവണ്ടി നിലയം .കേരളത്തിലെ പഴക്കം ചെന്ന റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നായ ഇത് ആദ്യത്തെ റെയിൽവെ പാതയായ തിരൂർ-ബേപ്പൂർ പാതയുടെ ഭാഗമാണ്.ഈ റെയിൽവെ നിലയം പാലക്കാട് ഡിവിഷന്റെ ഭാഗമാണ്.[1]

വള്ളിക്കുന്ന് തീവണ്ടി നിലയം
Indian Railway Station
Coordinates11°05′33″N 75°51′04″E / 11.0924°N 75.8511°E / 11.0924; 75.8511
Owned byIndian Railways
Other information
Station codeVLI
Fare zoneSouthern Railway
വൈദ്യതീകരിച്ചത്yes