ലൂണേറ്റ് അസ്ഥി (സെമിലൂണാർ അസ്ഥി) മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലെ ഒരു കാർപൽ അസ്ഥിയാണ് (കൈക്കുഴയിലെ അസ്ഥി). ചന്ദ്രക്കല പോലുള്ള ആകൃതിയും ആഴത്തിൽ അവതലമായ (കുഴിഞ്ഞ) ഒരു പ്രതലവും കാരണം ഈ അസ്ഥിയെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം. കാർപൽ അസ്ഥികളിലെ പ്രോക്സിമൽ നിരയിൽ മദ്ധ്യത്തായാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷനിൽ ലൂണേറ്റ് ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തള്ള സ്കാഫോയ്ഡ് അസ്ഥിക്കും മീഡിയൽ ഭാഗത്തുള്ള ട്രൈക്വിട്രൽ അസ്ഥിക്കും ഇടയിലാണ്. പ്രോക്സിമൽ ഭാഗത്തായി റേഡിയസിനോടും (അസ്ഥി)| ഡിസ്റ്റൽ ഭാഗത്തായി കാപ്പിറ്റേറ്റ് അസ്ഥിയോടും| ലൂണേറ്റ് അസ്ഥി ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

Bone: ലൂണേറ്റ് അസ്ഥി "കൗ ചിൻ (പശുവിന്റെ താടി) അസ്ഥി"
Carpus.png
വലത് കൈപ്പത്തി, കൈവെള്ള താഴേയ്ക്ക് തിരിച്ചും (ഇടത് ചിത്രം) മുകളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചും (വലത് ചിത്രം).
പ്രോക്സിമൽ: A=സ്കഫോയ്ഡ് അസ്ഥി, B=ലൂണേറ്റ്, C=ട്രൈക്വിട്രൽ അസ്ഥി, D=പിസിഫോം അസ്ഥി
ഡിസ്റ്റൽ: E=ട്രപീസിയം അസ്ഥി, F=ട്രപിസോയ്ഡ് അസ്ഥി, G=കാപ്പിറ്റേറ്റ് അസ്ഥി, H=ഹാമേറ്റ് അസ്ഥി|
 Image2        = Gray222.png
ഇടത് ലൂണേറ്റ് അസ്ഥി
Latin ഓസ് ലൂണേറ്റം
Gray's subject #54 224
Articulations പ്രോക്സിമൽ ഭാഗത്തായി റേഡിയസ് (അസ്ഥി)|
ഡിസ്റ്റൽ ഭാഗത്തായി കാപ്പിറ്റേറ്റ് അസ്ഥിയും| ഹാമേറ്റ് അസ്ഥിയും|
ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തായി സ്കഫോയ്ഡ് അസ്ഥിയും
മീഡിയൽ ഭാഗത്തായി ട്രൈക്വിട്രൽ അസ്ഥി  
MeSH Lunate+Bone

ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ ലൂണ (ചന്ദ്രൻ) എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ലൂണേറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. ചദ്രക്കലയോട് ഈ അസ്ഥിക്ക് ഏകദേശ സാമ്യമുണ്ട്. ഉരഗങ്ങളിലും ഉഭയജീവികളിലും ഇതിന് തുല്യമായ അസ്ഥിയെ ഇന്റർമീഡിയം എന്നാണ് വല്ലിക്കുന്നത്.

പ്രതലങ്ങൾതിരുത്തുക

സുപ്പീരിയർ പ്രതലം ഉത്തലവും (കോൺവെക്സ്) മിനുസമുള്ളതുമാണ്. റേഡിയസിനോട് (അസ്ഥി) ഈ പ്രതലം സന്ധിക്കുന്നു.

ഇൻഫീരിയർ പ്രതലംആഴത്തിൽ അവതലമായതാണ് (കോൺകേവ്). കാപ്പിറ്റേറ്റ് അസ്ഥിയുടെ ഹെഡ്ഡുമായി ഈ പ്രതലം സന്ധിക്കുന്നു.

ഡോർസൽ പ്രതലവും പാമാർ പ്രതലവും ലിഗമെന്റുകൾ ചേരുന്നതു കാരണം പരുക്കനാണ്. ഏകദേശം ഉരുണ്ട ആകൃതിയുള്ള ഡോർസൽ പ്രതലത്തിന് താരതമ്യേന വീതി കൂടുതലാണ്.

ലാറ്ററൽ പ്രതലത്തിൽ സ്കഫോയ്ഡ് അസ്ഥിയോട് സന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചന്ദ്രക്കലാകൃതിയുള്ള ഭാഗമുണ്ട്.

മീഡിയൽ പ്രതലത്തിൽ ഒരു മിനുസമുള്ളതും ചതുരാകൃതിയുള്ളതുമായ ഭാഗം ട്രൈക്വിട്രൽ അസ്ഥിയുമായി സന്ധിക്കുന്നു.

വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യംതിരുത്തുക

 
ലൂണേറ്റിന്റെ സ്ഥാനഭ്രംശം എക്സ് റേയിൽ

സ്ഥാനഭ്രംശം (ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ) സംഭവിക്കാൻ ഏറ്റവും സാദ്ധ്യതയുള്ള കാർപൽ അസ്ഥിയാണിത്.

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

This article was originally based on an entry from a public domain edition of Gray's Anatomy. As such, some of the information contained within it may be outdated.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലൂണേറ്റ്&oldid=1691557" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്