ലാംബ്ഡ

ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ ഒരു അക്ഷരം

ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ 11ആമത്തെ അക്ഷരമാണ് ലാംബ്ഡ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലാംബ്ഡ&oldid=3508033" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്