നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്ന ഗ്രാം-നെഗറ്റീവ് സോയിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ജനുസ്സാണ് റൈസോബിയം. റൈസോബിയം സ്പീഷീസുകൾ (പ്രാഥമികമായി) പയർവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് പൂച്ചെടികളുടെയും വേരുകളിലെ കോശങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ തങ്ങൾക്കും ചെടിക്കും പരസ്പരം പ്രയോജനപ്രദമായ വിധത്തിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയക്ക് എൻഡോസിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്നും പേരുണ്ട്

റൈസോബിയം
Rhizobium tropici on an agar plate
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Missing taxonomy template (fix): Rhizobium
Type species
Rhizobium leguminosarum
(Frank 1879) Frank 1889 (Approved Lists 1980)
Species

See text

ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ മുഴകളുണ്ടാക്കി അത്തരം കോശങ്ങളെ കോളനിയാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നൈട്രോജനേസ് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ അമോണിയയാക്കി മാറ്റി മുഴകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ചെടിക്ക് വളരാനാവശ്യമായ നൈട്രജൻ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. ഇതിനു പകരമെന്നോണം സസ്യം, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി നിർമ്മിച്ച ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു.. [3] ഈ പരസ്പരപ്രയോജനകരമായ ബന്ധം എല്ലാ റൈസോബിയയിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഫോസ്ഫറസിനെ ലയിപ്പിക്കാനും റൈസോബിയത്തിന് കഴിയും. [4]

ചരിത്രം തിരുത്തുക

1888-ൽ മാർട്ടിനസ് ബെയ്ജെറിങ്ക് ആണ് പയർവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വേർമുഴകളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ വേർതിരിച്ച് വളർത്തിയത്. ബെർജിയുടെ മാനുവൽ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയോളജിയിൽ റൈസോബിയം ജനുസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബാസിലസ് റാഡിസിക്കോള എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിന് പേരിട്ടു.

ഗവേഷണം തിരുത്തുക

പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ പോലുള്ള ചില ചെടികളുമായി റൈസോബിയം ഒരു സഹജീവി ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു, വായുവിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ അമോണിയയാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് സസ്യങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിദത്ത വളമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നൈട്രജൻ ഫി ക്സേഷൻ നടത്താനുള്ള റൈസോബിയത്തിന്റെ കഴിവ് ഫലപ്രദമായി കാർഷികമേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ വകുപ്പിലെ (USDA) മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകൾ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ഗവേഷണത്തിൽ വിവിധ റൈസോബിയൽ സ്പീഷീസുകളുടെ ജനിതക മാപ്പിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു. രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സസ്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. [5]

സ്പീഷീസ് തിരുത്തുക

സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടവ തിരുത്തുക

റൈസോബിയം ജനുസ്സിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇനം ഉൾപ്പെടുന്നു: [6]

താൽക്കാലിക സ്പീഷീസ് തിരുത്തുക

ഇനിപ്പറയുന്ന സ്പീഷീസുകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല: [11]Bacteriological Code:[6]

 • "Rhizobium album" Hang et al. 2019
 • "Rhizobium albus" Li et al. 2017
 • "Rhizobium deserti" Liu et al. 2020
 • "Rhizobium flavescens" Su et al. 2021
 • "Rhizobium glycinendophyticum" Wang et al. 2020
 • "Rhizobium halotolerans" Diange and Lee 2013[12]
 • "Rhizobium hedysari" Xu et al. 2017
 • "Rhizobium helanshanense" Qin et al. 2012
 • "Rhizobium indicum" Rahi et al. 2020
 • "Rhizobium kunmingense" Shen et al. 2010
 • "Candidatus Rhizobium massiliense" Greub et al. 2004.
 • "Rhizobium oryzihabitans" Zhao et al. 2020
 • "Rhizobium panacihumi" Kang et al. 2019
 • "Rhizobium phenanthrenilyticum" Wen et al. 2011
 • "Rhizobium pongamiae" Kesari et al. 2013[13]
 • "Rhizobium qilianshanense" Xu et al. 2013[14]
 • "Rhizobium rhizolycopersici" Thin et al. 2021
 • "Rhizobium rhizosphaerae" Zhao et al. 2017
 • "Rhizobium terrae" Ruan et al. 2020

ഫൈലോജെനി തിരുത്തുക

നിലവിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സോണമി , സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ നോമെൻക്ലേച്ചർ (LPSN) ഉള്ള പ്രോകാരിയോട്ടിക് പേരുകളുടെ പട്ടികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. [15] മുഴുവൻ-ജീനോം വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഫൈലോജെനി. [16]

Rhizobium

Rhizobium tubonense

Rhizobium rhizogenes

Rhizobium jaguaris

Rhizobium lucaenae

Rhizobium lusitanum

Rhizobium miluonense

Rhizobium freirei

Rhizobium tropici

Rhizobium hainanense

Rhizobium multihospitium

Rhizobium altiplani

Rhizobium grahamii

Rhizobium favelukesii

Rhizobium tibeticum

Rhizobium loessense

Rhizobium mongolense

Rhizobium leguminosarum

Rhizobium laguerreae

Rhizobium aethiopicum

Rhizobium esperanzae

Rhizobium etli

outgroups

Allorhizobium

Ciceribacter

Agrobacterium

Pseudorhizobium

Neorhizobium

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. Frank B. (1889). "Über die Pilzsymbiose der Leguminosen". Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 7: 332–346.
 2. "Approved lists of bacterial names". Int J Syst Bacteriol. 30: 225–420. 1980. doi:10.1099/00207713-30-1-225. {{cite journal}}: Cite uses deprecated parameter |authors= (help)
 3. "Changing concepts in the systematics of bacterial nitrogen-fixing legume symbionts". The Journal of General and Applied Microbiology. 49 (3): 155–79. June 2003. doi:10.2323/jgam.49.155. PMID 12949698.
 4. "Phosphate solubilization by Rhizobium strains". Indian Journal of Microbiology. 49 (1): 98–102. March 2009. doi:10.1007/s12088-009-0005-1. PMC 3450048. PMID 23100757.
 5. "Marvelous Microbe Collections Accelerate Discoveries To Protect People, Plants—and More!". Agricultural Research. United States Department of Agriculture. January 2010. Retrieved 10 August 2018.
 6. 6.0 6.1 Euzéby JP, Parte AC. "Rhizobiaceae". List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Retrieved May 28, 2021.
 7. 7.0 7.1 Silva C, Vinuesa P, Eguiarte LE, Souza V, Martínez-Romero E (November 2005). "Evolutionary genetics and biogeographic structure of Rhizobium gallicum sensu lato, a widely distributed bacterial symbiont of diverse legumes". Molecular Ecology. 14 (13): 4033–50. doi:10.1111/j.1365-294X.2005.02721.x. PMID 16262857. S2CID 16668742.
 8. Turdahon M, Osman G, Hamdun M, Yusuf K, Abdurehim Z, Abaydulla G, et al. (July 2013). "Rhizobium tarimense sp. nov., isolated from soil in the ancient Khiyik River". International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 63 (Pt 7): 2424–2429. doi:10.1099/ijs.0.042176-0. PMID 23203621. S2CID 19459097.
 9. Wang F, Wang ET, Wu LJ, Sui XH, Li Y, Chen WX (November 2011). "Rhizobium vallis sp. nov., isolated from nodules of three leguminous species". International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 61 (Pt 11): 2582–2588. doi:10.1099/ijs.0.026484-0. PMID 21131504.
 10. "Reclassification of Arthrobacter viscosus as Rhizobium viscosum comb. nov". Int J Syst Evol Microbiol. 67: 1789–1792. 2017. doi:10.1099/ijsem.0.001864. PMID 28598309. {{cite journal}}: Cite uses deprecated parameter |authors= (help)
 11. Euzéby JP, Parte AC. "Rhizobiaceae". List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Retrieved May 28, 2021.
 12. Diange EA, Lee SS (June 2013). "Rhizobium halotolerans sp. nov., Isolated from chloroethylenes contaminated soil". Current Microbiology. 66 (6): 599–605. doi:10.1007/s00284-013-0313-x. PMID 23377488. S2CID 17809044.
 13. Kesari V, Ramesh AM, Rangan L (2013). "Rhizobium pongamiae sp. nov. from root nodules of Pongamia pinnata". BioMed Research International. 2013: 165198. doi:10.1155/2013/165198. PMC 3783817. PMID 24078904.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
 14. Xu L, Zhang Y, Deng ZS, Zhao L, Wei XL, Wei GH (March 2013). "Rhizobium qilianshanense sp. nov., a novel species isolated from root nodule of Oxytropis ochrocephala Bunge in China". Antonie van Leeuwenhoek. 103 (3): 559–65. doi:10.1007/s10482-012-9840-x. PMID 23142858. S2CID 18660422.
 15. Euzéby JP, Parte AC. "Rhizobiaceae". List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Retrieved May 28, 2021.
 16. Hördt, Anton; López, Marina García; Meier-Kolthoff, Jan P.; Schleuning, Marcel; Weinhold, Lisa-Maria; Tindall, Brian J.; Gronow, Sabine; Kyrpides, Nikos C.; Woyke, Tanja (7 April 2020). "Analysis of 1,000+ Type-Strain Genomes Substantially Improves Taxonomic Classification of Alphaproteobacteria". Frontiers in Microbiology. 11: 468. doi:10.3389/fmicb.2020.00468. PMC 7179689. PMID 32373076.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റൈസോബിയം&oldid=3692412" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്