റെനെ മാർട്ടിൻ

ഷഡ്പദശാസ്ത്രജ്ഞൻ

റെനെ മാർട്ടിൻ (ജീവിതകാലം:1846 - 1925) ഒരു തുമ്പികളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ഒരു ഫ്രഞ്ച് പ്രാണിപഠനശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരുന്നു. സെലീസ് തുടങ്ങിവച്ച തുമ്പി പഠന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹവും ഫ്രെഡറിക് റിസും ചേർന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

കൃതികൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റെനെ_മാർട്ടിൻ&oldid=2923389" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്