റെഡ് സ്പിറ്റിങ്ങ് കോബ്ര

ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷം ചീറ്റാൻ കഴിവുള്ള മൂർഖൻ

ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷം ചീറ്റാൻ കഴിവുള്ള മൂർഖൻ ആണ് റെഡ് സ്പിറ്റിങ്ങ് കോബ്ര (Naja pallida).

റെഡ് സ്പിറ്റിങ്ങ് കോബ്ര
Naja pallida, Boston.jpg
റെഡ് സ്പിറ്റിങ്ങ് കോബ്ര
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Suborder:
Family:
Genus:
Species:
N.pallida
Binomial name
Naja pallida

വിവരണംതിരുത്തുക

3.9 അടിയാണ് വലിപ്പം 4.9 അടിവരെ വലിപ്പം ഉള്ളവയെ അപൂർവ്വമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അവലംബംതിരുത്തുക

https://www.news24.com/News24/Snake-snapping-owner-killed-by-pet-Cobra-20110919

http://www.kingsnake.com/wiki/species.php?id=690

http://www.venomdoc.com/LD50/LD50men.html Archived 2012-04-13 at the Wayback Machine.