റെഡ് സ്പിറ്റിങ്ങ് കോബ്ര

ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷം ചീറ്റാൻ കഴിവുള്ള മൂർഖൻ

ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷം ചീറ്റാൻ കഴിവുള്ള മൂർഖൻ ആണ് റെഡ് സ്പിറ്റിങ്ങ് കോബ്ര (Naja pallida).

റെഡ് സ്പിറ്റിങ്ങ് കോബ്ര
റെഡ് സ്പിറ്റിങ്ങ് കോബ്ര
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Suborder:
Family:
Genus:
Species:
N.pallida
Binomial name
Naja pallida

വിവരണം തിരുത്തുക

3.9 അടിയാണ് വലിപ്പം 4.9 അടിവരെ വലിപ്പം ഉള്ളവയെ അപൂർവ്വമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അവലംബം തിരുത്തുക

https://www.news24.com/News24/Snake-snapping-owner-killed-by-pet-Cobra-20110919

http://www.kingsnake.com/wiki/species.php?id=690

http://www.venomdoc.com/LD50/LD50men.html Archived 2012-04-13 at the Wayback Machine.