റാപിഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്

ദ്രുതവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിശോധനയാണ് ദ്രുത ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് (Rapid diagnostic test) (ആർ‌ഡിടി). പ്രാഥമികവും അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിരവുമായ മെഡിക്കൽ സ്ക്രീനിംഗിനും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളുള്ള മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ആർ‌ഡിടികൾ അനുയോജ്യമാണ്. മുമ്പ് ഒരു മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രം അളക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി പ്രാഥമിക പരിചരണത്തിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ‍‍ പരിശോധനയും ഇതിൽ അനുവദിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഏകദേശം 20 മിനിറ്റിനുള്ളിലും പരമാവധി രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലും ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നു. [1] [2]

ദ്രുത സ്ട്രെപ്പ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്

ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

ദ്രുത ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിശോധനകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ‌ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

പരാമർശങ്ങൾ തിരുത്തുക

  1. "Simple / Rapid tests". WHO. ശേഖരിച്ചത് 19 July 2014.
  2. "Rapid Diagnostic Tests: How They Work". CDC. ശേഖരിച്ചത് 19 July 2014.