ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം തടയുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ക്ഷുദ്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണ് റാംസംവെയർ (ആംഗലേയം-Ransomware). ഒരുതരം മോഷണ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കൂടിയാണിത്. ഡാറ്റ തിരികെ നല്കുവാൻ ഭീഷണിയും മോചന ദ്രവ്യം ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരു പ്രത്യേകതരം രൂപത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുക (encrypt) എന്നതാണു് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം. അതുവഴി ഉപയോക്താവിനു് ഡാറ്റ അതതു് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനോ വായിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. സാങ്കേതികമായി റാംസംവെയറുകളെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് അതെളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും ഡാറ്റയെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് (decrypt) കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. ഉപയോക്താവിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായി ലഭിക്കുവാൻ പണം ആവശ്യപ്പെടുക എന്നതാണു് പൊതുവേ റാംസംവെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആവശ്യപ്പെടുക. ഉദാഹരണം: വാണ ക്രൈ സൈബർ അറ്റാക്ക്

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റാംസംവെയർ&oldid=3401156" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്