സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനും അധിക യൂണിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആസ്തി കൈമാറ്റം പരിശോധിക്കാനും ശക്തമായ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിനിമയ മാധ്യമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ (അല്ലെങ്കിൽ ഗോപ്യനാണ്യം).[2][3][4] കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ കറൻസി, സെൻട്രൽ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം എന്നിവക്ക് വിരുദ്ധമായി ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ വികേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിക്കുന്നു.[5]

വിവിധ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ലോഗോകൾ.
ആദ്യത്തെ വികേന്ദ്രീകൃത ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയായ ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ ലോഗോ
ടൈംസ് പത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് അടങ്ങിയ കുറിപ്പിനൊപ്പം ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിനിന്റെ ജെനസിസ് ബ്ലോക്ക്. ഫ്രാക്ഷണൽ-റിസർവ് ബാങ്കിംഗ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമായി ഈ കുറിപ്പ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു.][1]

വ്യക്തിഗത നാണയ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലെഡ്ജറിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ഇടപാട് രേഖകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും അധിക നാണയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നാണയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ കൈമാറ്റം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ശക്തമായ ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസാണ്.[2][6][7]പേര് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ പരമ്പരാഗത അർത്ഥത്തിൽ കറൻസികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല, കൂടാതെ ചരക്കുകൾ, സെക്യൂരിറ്റികൾ, കറൻസികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർഗ്ഗീകരണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ അവയ്ക്ക് ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ പൊതുവെ പ്രായോഗികമായി ഒരു പ്രത്യേക അസറ്റ് ക്ലാസായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.[8][9][10]ചില ക്രിപ്‌റ്റോ സ്കീമുകൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി നിലനിർത്താൻ വാലിഡേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു പ്രൂഫ്-ഓഫ്-സ്റ്റേക്ക് മോഡലിൽ, ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ടോക്കണുകൾ ലഭിക്കുന്നു. പകരമായി, അവർ ഓഹരിയെടുക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി ടോക്കണിന്റെ മേൽ അവർക്ക് അധികാരം ലഭിക്കും. സാധാരണയായി, ഈ ടോക്കൺ സ്റ്റേക്കറുകൾക്ക് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഫീസ്, പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ ടോക്കണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റിവാർഡ് മെക്കാനിസങ്ങൾ എന്നിവ വഴി ടോക്കണിൽ അധിക ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കും.[11]

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഭൗതിക രൂപത്തിൽ (പേപ്പർ മണി പോലെ) നിലവിലില്ല, മാത്രമല്ല ഇത് സാധാരണയായി ഒരു കേന്ദ്ര അതോറിറ്റി നൽകുന്നതല്ല. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിക്ക് (CBDC) വിരുദ്ധമായി ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ സാധാരണയായി വികേന്ദ്രീകൃതമായ നിയന്ത്രണമാണുള്ളത്.[12]ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി പുറത്തിറക്കുകയോ സൃഷ്‌ടിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇഷ്യൂവർ നൽകുമ്പോൾ, അത് പൊതുവെ കേന്ദ്രീകൃതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വികേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ, ഓരോ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെഡ്ജർ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സാധാരണയായി ഒരു ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, അത് ഒരു പൊതു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഡാറ്റാബേസായി വർത്തിക്കുന്നു.[13]

ആദ്യത്തെ വികേന്ദ്രീകൃത ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ബിറ്റ്കോയിൻ ആയിരുന്നു, ഇത് 2009-ൽ ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറായി ആദ്യം പുറത്തിറക്കി. 2022 മാർച്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 9,000-ലധികം വരുന്ന മറ്റ് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 70-ലധികം ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളുടെ വിപണി മൂലധനം 1 ബില്യൺ ഡോളറിൽ കൂടുതലാണ്.[14]

ചരിത്രംതിരുത്തുക

1983-ൽ, അമേരിക്കൻ ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രാഫർ ഡേവിഡ് ചൗം ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രാഫിക് ഇലക്‌ട്രോണിക് പണത്തെ ഇക്യാഷ്(ecash) എന്ന് വിളിച്ചു.[15][16]പിന്നീട്, 1995-ൽ, ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രാഫിക് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റുകളുടെ ആദ്യകാല രൂപമായ ഡിജികാഷിലൂടെ[17]അദ്ദേഹം ഇത് നടപ്പിലാക്കി. ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കാനും അത് സ്വീകർത്താവിന് അയയ്‌ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർദ്ദിഷ്‌ട എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌ത കീകൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും ഡിജിക്യാഷിന് ഉപയോക്തൃ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല.

1996-ൽ, നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഹൗ ടു മേക്ക് എ മിന്റ്: ദി ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രഫി ഓഫ് അനോണിമസ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പ്രബന്ധം ആദ്യം എംഐടി മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിലും[18][19]പിന്നീട് 1997-ൽ ദി അമേരിക്കൻ ലോ റിവ്യൂയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.[20]

1997-ലെ ദ സോവറിൻ ഇൻഡിവിച്ച്വൽ(The Sovereign Individual) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, രചയിതാക്കളായ വില്യം റീസ്-മോഗും ജെയിംസ് ഡെയ്ൽ ഡേവിഡ്‌സണും, ഇൻഫോർമേഷൻ യുഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി "ഭൗതിക അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഗണിതശാസ്ത്ര അൽഗോരിതങ്ങൾ" ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു,[21]ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി സമൂഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവകാശവാദത്തെ "പ്രവചനം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.[22]

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. Pagliery, Jose (2014). Bitcoin: And the Future of Money. Triumph Books. ISBN 978-1629370361. മൂലതാളിൽ നിന്നും 21 January 2018-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 20 January 2018.
 2. 2.0 2.1 Andy Greenberg (20 April 2011). "Crypto Currency". Forbes.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 31 August 2014-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 8 August 2014.
 3. Cryptocurrencies: A Brief Thematic Review Archived 25 December 2017 at the Wayback Machine.. Economics of Networks Journal. Social Science Research Network (SSRN). Date accessed 28 August 2017.
 4. Schueffel, Patrick (2017). The Concise Fintech Compendium. Fribourg: School of Management Fribourg/Switzerland. മൂലതാളിൽ നിന്നും 24 October 2017-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്.
 5. Allison, Ian (8 September 2015). "If Banks Want Benefits of Blockchains, They Must Go Permissionless". International Business Times. മൂലതാളിൽ നിന്നും 12 September 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 15 September 2015.
 6. Polansek, Tom (2 May 2016). "CME, ICE prepare pricing data that could boost bitcoin". Reuters. ശേഖരിച്ചത് 3 May 2016.
 7. Pernice, Ingolf G. A.; Scott, Brett (20 May 2021). "Cryptocurrency". Internet Policy Review (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 (2). doi:10.14763/2021.2.1561. ISSN 2197-6775.
 8. "Bitcoin not a currency says Japan government". BBC News (ഭാഷ: ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്). 7 March 2014. ശേഖരിച്ചത് 25 January 2022.
 9. "Is it a currency? A commodity? Bitcoin has an identity crisis". Reuters (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 3 March 2020. ശേഖരിച്ചത് 25 January 2022.
 10. Brown, Aaron (7 November 2017). "Are Cryptocurrencies an Asset Class? Yes and No". www.bloomberg.com. ശേഖരിച്ചത് 25 January 2022.
 11. Bezek, Ian (14 July 2021). "What Is Proof-of-Stake, and Why Is Ethereum Adopting It?".
 12. Allison, Ian (8 September 2015). "If Banks Want Benefits of Blockchains, They Must Go Permissionless". International Business Times. മൂലതാളിൽ നിന്നും 12 September 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 15 September 2015.
 13. Matteo D'Agnolo. "All you need to know about Bitcoin". timesofindia-economictimes. മൂലതാളിൽ നിന്നും 26 October 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്.
 14. "Cryptocurrencies: What Are They?". Schwab Brokerage.
 15. Chaum, David. "Blind Signatures for Untraceable Payments" (PDF). www.hit.bme.hu. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 18 December 2014-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 26 October 2014.
 16. Chaum, David. "Untraceable Electronic Cash" (PDF). blog.koehntopp.de. മൂലതാളിൽ നിന്നും 3 September 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത് (PDF). ശേഖരിച്ചത് 10 October 2012.
 17. Pitta, Julie. "Requiem for a Bright Idea". Forbes. മൂലതാളിൽ നിന്നും 30 August 2017-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 11 January 2018.
 18. Chaum, David. "Blind Signatures for Untraceable Payments" (PDF). www.hit.bme.hu. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 18 December 2014-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 26 October 2014.
 19. Chaum, David. "Untraceable Electronic Cash" (PDF). blog.koehntopp.de. മൂലതാളിൽ നിന്നും 3 September 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത് (PDF). ശേഖരിച്ചത് 10 October 2012.
 20. Pitta, Julie. "Requiem for a Bright Idea". Forbes. മൂലതാളിൽ നിന്നും 30 August 2017-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 11 January 2018.
 21. "How To Make A Mint: The Cryptography of Anonymous Electronic Cash". groups.csail.mit.edu. മൂലതാളിൽ നിന്നും 26 October 2017-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 11 January 2018.
 22. Law, Laurie; Sabett, Susan; Solinas, Jerry (11 January 1997). "How to Make a Mint: The Cryptography of Anonymous Electronic Cash". American University Law Review. 46 (4). മൂലതാളിൽ നിന്നും 12 January 2018-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 11 January 2018.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

 • Chayka, Kyle (2 July 2013). "What Comes After Bitcoin?". Pacific Standard. ശേഖരിച്ചത് 18 January 2014.
 • Guadamuz, Andres; Marsden, Chris (2015). "Blockchains and Bitcoin: Regulatory responses to cryptocurrencies". First Monday. 20 (12). doi:10.5210/fm.v20i12.6198.

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ&oldid=3795300" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്