വർഗ്ഗം:രാസ സമുദ്രശാസ്ത്രം

(രാസ സമുദ്രശാസ്ത്രം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

സമുദ്രത്തിന്റെ രാസപരമായ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ്‌ രാസ സമുദ്രശാസ്ത്രം

"രാസ സമുദ്രശാസ്ത്രം" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു താൾ മാത്രമാണുള്ളത്.