റഷ്യൻ ജിംനാസ്റ്റിക് താരമാണ് യെലീന പ്രൊഡുനോവ (ജ:ഫെബ്: 15, 1980).ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു ഇനത്തിനു ഇവരുടെ പേർ നൽകപ്പെട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡുനോവ വോൾട്ട് എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഫ്ലോർ ഇനത്തിലും വോൾട്ട് ഇനത്തിലും ഇവർ ഗംഭീരപ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

മറ്റു വിവരങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യെലീന_പ്രൊഡുനോവ&oldid=3642555" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്