1945 ഫെബ്രുവരി 4–11 നു ക്രിമിയയിലെ യാൾട്ട നഗരത്തിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസ് ആണ് യാൾട്ട കോൺഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ക്രിമിയ കോൺഫറൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് അഗ്രോനോട്ട് കോൺഫറൻസ് എന്ന അപരനാമത്തിലും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം യു.എസ്.എ,ബ്രിട്ടൺ,സോവിയറ്റ് റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാർ യുദ്ധാനന്തരം സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാനാണ് ഈ യോഗം വിളിച്ചത്.

യാൾട്ട കോൺഫറൻസ് - ഫെബ്രുവരി 1945 (ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് ) വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ, ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി. റൂസ്‌വെൽറ്റ് കൂടാതെ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ. ഇവർക്ക് പുറകിലായി ആ സമയത്തെ സോവിയറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യാചെസ്ലാവ് മോൾറ്റൊവ് (ഏറ്റവും ഇടത് ഭാഗത്ത്), ഫീൽഡ് മാർഷൽ സർ അലൻ ബ്രൂക്ക്,ആൻഡ്രൂ കണ്ണിങ്ങാം,സർ ചാൾസ് പോർട്ടൽ ( ചർച്ചിലിന് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത്) , ജനറൽ ജോർജ്ജ് സി. മാർഷൽ , വില്യം ലേഹി (റൂസ്‌വെൽട്ടിന് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത്) എന്നിവരെയും കാണാം.

യുദ്ധാനന്തരം തകർന്ന യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളെ പുനസ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ഉദ്ദേശം. എങ്കിലും തുടർന്നു ഉണ്ടായ ശീതയുദ്ധം , യാൾട്ട കോൺഫറൻസിലെ തീരുമാനങ്ങളെ വിവാദപരമാക്കിതീർത്തു. യു.എസ്.എ പ്രസിഡൻറ് റൂസ്വെൽറ്റ്, ബ്രിട്ടൺ പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചിൽ ,സോവിയറ്റ് റഷ്യ യുടെ മാർഷൽ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യാൾട്ട_കോൺഫറൻസ്&oldid=2174185" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്