മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളുപയോഗിച്ച് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വൈദ്യുതോപകരണമാണ് മൈക്രോവേവ് അവൻ..

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൈക്രോവേവ്_ഓവൻ&oldid=3091407" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്