തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അന്നമനടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് മേലഡൂർ.അന്നമനട, മാള, കുഴൂർ, കുഴൂർ, എരവത്തൂർ, കൊച്ചുകടവ്, വെണ്ണൂർ എന്നിവ സമീപം പ്രദേശങ്ങളാണ്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മേലഡൂർ&oldid=3421535" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്