മേരി ഹോവിറ്റ്

ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവയിത്രി

മേരി ഹോവിറ്റ് (ജീവിതകാലം: 12 മാർച്ച് 1799 – 30 ജനുവരി 1888) ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവയിത്രിയായിരുന്നു. “ദ സ്പൈഡർ ആൻറ് ദ ഫ്ലൈ” എന്ന പ്രസിദ്ധ കവിത മേരി ഹോവിറ്റിൻറേതാണ്. അവരുടെ ചില കൃതികൾ അവരുടെ ഭർത്താവ് വില്യം ഹോവിറ്റുമായി ചേർന്ന് എഴുതിയതാണ്. പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലും പലതും യുവാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു.

Mary Howitt
Picture of Mary Howitt.jpg
Mary Howitt
ജനനം12 March 1799[1]
മരണം30 January 1888 (age 89)
Rome
വിദ്യാഭ്യാസംat home
തൊഴിൽWriter
ജീവിതപങ്കാളി(കൾ)William Howitt
കുട്ടികൾThumbelina ( biological /adopted daughter ) Anna Mary Howitt ( Daughter )
മാതാപിതാക്ക(ൾ)Samuel Botham and Anne (née Wood)

കൃതികൾതിരുത്തുക

 • Sketches of Natural History (1834)
 • Wood Leighton, or a Year in the Country (1836)
 • Birds and Flowers and other Country Things (1838)
 • Hymns and Fireside Verses (1839)
 • Hope on, Hope ever, a Tale (1840)
 • Strive and Thrive (1840)
 • Sowing and Reaping, or What will come of it (1841)
 • Work and Wages, or Life in Service (1842)
 • Which is the Wiser? or People Abroad (1842)
 • Little Coin, Much Care (1842)
 • No Sense like Common Sense (1843)
 • Love and Money (1843)
 • My Uncle the Clockmaker (1844)
 • The Two Apprentices (1844)
 • My own Story, or the Autobiography of a Child (1845)
 • Fireside Verses (1845)
 • Ballads and other Poems (1847)
 • The Children's Year (1847)
 • The Childhood of Mary Leeson (1848)
 • Our Cousins in Ohio (1849)
 • The Heir of Wast-Waylan (1851)
 • The Dial of Love (1853)
 • Birds and Flowers and other Country Things (1855)
 • The Picture Book for the Young (1855)
 • M. Howitt's Illustrated Library for the Young (1856; two series)
 • Lillieslea, or Lost and Found (1861)
 • Little Arthur's Letters to his Sister Mary (1861)
 • The Poet's Children (1863)
 • The Story of Little Cristal (1863)
 • Mr. Rudd's Grandchildren (1864)
 • Tales in Prose for Young People (1864)
 • M. Howitt's Sketches of Natural History (1864)
 • Tales in Verse for Young People (1865)
 • Our Four-footed Friends (1867)
 • John Oriel's Start in Life (1868)
 • Pictures from Nature (1869)
 • Vignettes of American History (1869)
 • A Pleasant Life (1871)
 • Birds and their Nests (1872)
 • Natural History Stories (1875)
 • Tales for all Seasons (1881)
 • Tales of English Life, including Middleton and the Middletons (1881)

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. Dictionary of National Biography, 1885–1900, Volume 28, Mary Howitt
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മേരി_ഹോവിറ്റ്&oldid=3704299" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്