ത്വക്കിന്റെയോ ഒരു മൃദു കലയുടെയോ സ്വാഭാവികമായ തുടർച്ചയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ഭംഗത്തെയാണ് മുറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്.

വെടിയുണ്ട കൊണ്ടുള്ള മുറിവ്
മുറിവിന് ചികിത്സിക്കുന്നു.

മുറിവ് തരങ്ങൾതിരുത്തുക

തുറന്ന മുറിവുകൾതിരുത്തുക

  1. കീറലുകൾ
  2. പിഞ്ചലുകൾ
  3. കിഴുത്ത
  4. ദ്വാരം
  5. വെടിയേറ്റ മുറിവ്

അടഞ്ഞ മുറിവുകൾതിരുത്തുക

  1. ചതവ്
  2. രക്തം കല്ലിയ്ക്കൽ
  3. ഹെമറ്റോമ

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക


അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുറിവ്&oldid=3641467" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്