പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റെ ആദർ‍ശങ്ങളെയോ അഭിപ്രേരണകളെയോ വ്യക്തമാകാനിള്ള ഒരു ഉക്തിയാണ് മുദ്രാവാക്യം (ഇംഗീഷ്: Motto).


ഇവകൂടി കാണുകതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുദ്രാവാക്യം&oldid=1960772" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്