ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റെ ആദർ‍ശങ്ങളെയോ അഭിപ്രേരണകളെയോ വ്യക്തമാകാനിള്ള ഒരു ഉക്തിയാണ് മുദ്രാവാക്യം (ഇംഗീഷ്: motto).

ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഒരു കുല, രാഷ്ട്രീയ, വാണിജ്യ, മത, മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ആശയത്തിന്റെയോ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെയോ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആവിഷ്കാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവിസ്മരണീയമായ മുദ്രാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ വാക്യമാണ്, പൊതുജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ടാർഗെറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് നിഘണ്ടു ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തെ "പരസ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹ്രസ്വവും ശ്രദ്ധേയവും അവിസ്മരണീയവുമായ ഒരു വാക്യം" എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു. ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിന് സാധാരണയായി അവിസ്മരണീയവും വളരെ സംക്ഷിപ്തവും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതുമായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നോവൽ, കഥ, പ്രബന്ധം തുടങ്ങിയവ സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പോലെ മുദ്രാവാക്യം സാഹിത്യത്തിൽ പെട്ടതാണ്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

ഇവകൂടി കാണുക

തിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുദ്രാവാക്യം&oldid=3910199" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്