മില്ലിമീറ്റർ

(മില്ലീമീറ്റർ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

നീളത്തിനെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഏകകമാണ് ഇത്. ഒരു മീറ്ററിന്റെ ആയിരത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് മില്ലിമീറ്റർ.ഇതിനെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം mm ആണ് .

1 മില്ലിമീറ്റർ =
SI units
1.0000×10^−3 m 1.00000 mm
US customary / Imperial units
3.2808×10^−3 ft 39.370×10^−3 in

ഇത് 1,000 മൈക്രോമീറ്ററിനും and 1,000,000 നാനോമീറ്ററിനും തുല്യമാണ്. ഒരു ഇഞ്ചിൽ 25.4 mm ഉണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മില്ലിമീറ്റർ&oldid=1716034" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്