മാൻഡ്രേക്ക് ദ മജീഷ്യൻ ലീ ഫോക്ക് രചിച്ച ഒരു കോമിക് സ്ട്രിപ്പ് കഥാപാത്രമാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻറെതന്നെ ദ ഫാൻറം എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുമ്പായിരുന്നു.[1][2] 1934 ജൂൺ 11 നാണ് ഇത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. സ്ട്രിപ്പ് ചിത്രകാരനായി ഫിൽ ഡേവിസ് താമസിയാതെ ചുമതലയേറ്റെടുക്കുകയും കഥ തയ്യാറാക്കുന്നത് ലീ ഫോക്ക് തുടരുകയും ചെയ്തു. ഈ കോമിസ് സ്ട്രിപ്പിൻറെ വിതരണക്കാർ കിങ്ങ് ഫ്യൂച്ചേർസ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു.[3]

മാൻഡ്രേക്ക് ദ മജീഷ്യൻ
Mandrakeoct301938.jpg
1938 Mandrake comic
സ്രഷ്ടാക്കൾ Lee Falk (1934–1999)
Fred Fredericks (1999–2013)
വെബ്സൈറ്റ്kingfeatures.com/comics/comics-a-z/?id=Mandrake
Current status / scheduleDaily and Sunday; concluded; reruns
ആരംഭിച്ചത്June 11, 1934
അവസാനിച്ചത്July 6, 2013
Syndicate(s)King Features Syndicate
Publisher(s)King Comics
Genre(s)Adventure

ലീ ഫോക്കിന്റെ “മാൻഡ്രേക്ക് ദ മജീഷ്യൻ”, “ദ ഫാൻറംമെൽ ഗ്രാഫ്സിൻറെദ അഡ്വഞ്ചേർസ് ഓഫ് പാറ്റ്സി” എന്നിവയാണ് കോമിക്കുകളിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹീറോകളായി കോമിക് ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. കോമിക് ചരിത്രകാരനായ ഡോൺ മാർക്ക് സ്റ്റയിനിൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ 1934 ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ മാൻഡ്രേക്ക് ദ മജീഷ്യൻ തന്നെയാണ് കോമിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ ഹീറോ.[4][5][6][7]

ലീ ഫോക്ക്1999 മാർച്ച് 13 ന് അന്തരിക്കുന്നതുവരെ ഇതിൻറെ കഥ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ 1964 ഡിസംബർ 16 ന് തന്റെ മരണം വരെ ഡേവിസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൻറെ ചിത്രീകരണം നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. 1942 മുതലുള്ള കുറിച്ചു കാലം ഫിൽ ഡേവിസിൻറെ പത്നി മാർത്ത വരയ്ക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഫിൽ ഡേവിസിൻറെ കോമിക് സ്ട്രിപ്പുകൾ 1965 ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിക്കുകയും പിന്നീടുള്ള ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാർത്ത ഡേവിസ് തനിയെ വരയ്ക്കുന്നതു തുടരുകയും ചെയ്തു. അതിനു ശേഷം ഫോക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രരചയിതാവായ ഫ്രെഡ് ഫ്രെഡറിക്കിനെ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. 1965 ജൂൺമാസം 27 മുതൽ ഫെഡ് ഫ്രെഡറിക് സ്ഥിരമായി ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരച്ചു തുടങ്ങി. 1999 ൽ ലീ ഫാൽക്കിൻറെ മരണശേഷം ഫ്രെഡറിക് ഈ കോമിക്കിൻറെ വരയോടൊപ്പം കഥ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലിയും ചെയ്തു തുടങ്ങി. 2002 ഡിസംബർ 29 ന് ഞായറാഴ്ചകളിലെ മാൻഡ്രേക്ക് സ്ട്രിപ്പുകളുടെ അന്ത്യമായി. ഫ്രെഡ് ഫ്രെഡറിക്സ് വിരമിച്ചതോടെ 2013 ജൂലൈ 6 ന് ദിനേനയുള്ള ഈ കോമിക് സ്ട്രിപ്പുകൾ പൂർണ്ണമാകാതെ നിലച്ചു.  

എണ്ണം മാൻഡ്രേക്ക് കഥകൾ (ദിനേന പ്രസിദ്ധികരിച്ചത്) തുടങ്ങിയത് അവസാനിച്ചത് ആഴ്ച്ചകൾ
1 The Cobra 11 Jun 1934 24 Nov 1934 24
2 The Hawk (Mandrake Meets Narda) 26 Nov 1934 23 Feb 1935 13
3 The Monster of Tanov Pass 25 Feb 1935 15 Jun 1935 16
4 Saki, The Clay Camel 17 Jun 1935 2 Nov 1935 20
5 The Werwolf 4 Nov 1935 29 Feb 1936 17
6 The Return of the Clay Camel 2 Mar 1936 18 Jul 1936 20
7 The Slave Traders of Tygandi 20 Jul 1936 28 Nov 1936 19
8 Mandrake in the Lost World 30 Nov 1936 17 Apr 1937 20
9 In the Cobra's Grip 19 Apr 1937 11 Sep 1937 21
10 Mandrake in America 13 Sep 1937 29 Jan 1938 20
11 Mandrake in Hollywood 31 Jan 1938 2 Apr 1938 9
12 Sonny the Child Movie Star 4 Apr 1938 14 May 1938 6
13 Mandrake and the Haunted House 16 May 1938 9 Jul 1938 8
14 Blozz the Champion 11 Jul 1938 10 Sep 1938 9
15 Mandrake in Love 12 Sep 1938 3 Dec 1938 12
16 Visitors From Space 5 Dec 1938 4 Feb 1939 9
17 The Deep South 6 Feb 1939 13 May 1939 14
18 Mandrake in Cockaigne 15 May 1939 2 Sep 1939 16
19 Mandrake in North Africa 4 Sep 1939 23 Dec 1939 16
20 The Mountain Bandits 25 Dec 1939 20 Jan 1940 4
21 The Museum Mystery 22 Jan 1940 4 May 1940 15
22 The Octopus Ring 6 May 1940 21 Dec 1940 33
23 Dr Griff's Invention 23 Dec 1940 5 Apr 1941 15
24 The Mystery of the Striped Orchid 7 Apr 1941 21 Jun 1941 11
25 The Great Grando 23 Jun 1941 8 Nov 1941 20
26 Lothar the Champ 10 Nov 1941 11 Jul 1942 35
27 The Rumor Factory 13 Jul 1942 12 Sep 1942 9
28 Baron Kord 14 Sep 1942 10 Apr 1943 30
29 The Witch of Kaloon 12 Apr 1943 23 Oct 1943 28
30 The Earthshaker 25 Oct 1943 29 Jan 1944 14
31 The Dome 31 Jan 1944 24 Jun 1944 21
32 Doctor Congo 26 Jun 1944 7 Oct 1944 15
33 The Mirror People 9 Oct 1944 16 Dec 1944 10
34 The Ice Lady 18 Dec 1944 31 Mar 1945 15
35 The Old Ones 2 Apr 1945 30 Jun 1945 13
36 The Mysterious Prince 2 Jul 1945 13 Oct 1945 15
37 The Sleeping Beauty 15 Oct 1945 12 Jan 1946 13
38 Pleasant Valley 14 Jan 1946 23 Mar 1946 10
39 Medusa 25 Mar 1946 1 Jun 1946 10
40 The Jinx 3 Jun 1946 3 Aug 1946 9
41 Felina 5 Aug 1946 14 Dec 1946 19
42 The Brass Monkey 16 Dec 1946 22 Mar 1947 14
43 HRH Cuddles 24 Mar 1947 2 Aug 1947 19
44 Wolf Valley 4 Aug 1947 1 Nov 1947 13
45 Sky Acres 3 Nov 1947 3 Jan 1948 9
46 The Ghost Plane 5 Jan 1948 20 Mar 1948 11
47 Cinderella of the Sea 22 Mar 1948 17 Jul 1948 17
48 Queen Ebony 19 Jul 1948 2 Oct 1948 11
49 The Big Tyme 4 Oct 1948 25 Dec 1948 12
50 Derek 27 Dec 1948 23 Apr 1949 17
51 The Amazing Ray 25 Apr 1949 30 Jul 1949 14
52 Lady Ermine 1 Aug 1949 1 Oct 1949 9
53 Mystery Taxi 3 Oct 1949 26 Nov 1949 8
54 Mystery at the Bar T Ranch 28 Nov 1949 11 Feb 1950 11
55 Deadman's Gulch 13 Feb 1950 11 Mar 1950 4
56 The Beauty Collector 13 Mar 1950 27 May 1950 11
57 The Dark One 29 May 1950 19 Aug 1950 12
58 The Mystery of Uncle Ed 21 Aug 1950 14 Oct 1950 8
59 The Haunted Farm 16 Oct 1950 2 Dec 1950 7
60 Swami 4 Dec 1950 17 Mar 1951 15
61 Lenore 19 Mar 1951 9 Jun 1951 12
62 Mandrake's Birthday 11 Jun 1951 14 Jul 1951 5
63 The Face Mystery 16 Jul 1951 15 Sep 1951 9
64 The Conquerors 17 Sep 1951 17 Nov 1951 9
65 The Million Dollar Loaf 19 Nov 1951 19 Jan 1952 9
66 The Mysterious Phone Booth 21 Jan 1952 1 Mar 1952 6
67 The Silly Stuff Department 3 Mar 1952 12 Apr 1952 6
68 Cleopatra's Treasure 14 Apr 1952 26 Jul 1952 15
69 Out of Nowhere 28 Jul 1952 4 Oct 1952 10
70 The Impostor 6 Oct 1952 27 Dec 1952 12
71 The Jungle Witch 29 Dec 1952 18 Apr 1953 16
72 The Vanishing Rocket 20 Apr 1953 20 Jun 1953 9
73 The Mysterious Mr Beam 22 Jun 1953 26 Sep 1953 14
74 The Monsters 28 Sep 1953 12 Dec 1953 11
75 The Haunted Slope 14 Dec 1953 6 Feb 1954 8
76 The Royal Suitor 8 Feb 1954 29 May 1954 16
77 The Deep Sea Mystery 31 May 1954 28 Aug 1954 13
78 The Museum Theft 30 Aug 1954 9 Oct 1954 6
79 The Enchantress 11 Oct 1954 1 Jan 1955 12
80 The Tourist 3 Jan 1955 2 Apr 1955 13
81 The Inventor 4 Apr 1955 21 May 1955 7
82 Return of the Clay Camel 23 May 1955 16 Jul 1955 8
83 The Mysterious Mesa 18 Jul 1955 3 Sep 1955 7
84 The Experiment 5 Sep 1955 12 Nov 1955 10
85 Michael 14 Nov 1955 21 Jan 1956 10
86 The New Neighbors 23 Jan 1956 21 Apr 1956 13
87 The Decoy 23 Apr 1956 30 Jun 1956 10
88 The Little Fog 2 Jul 1956 20 Oct 1956 16
89 Tub's Gang 22 Oct 1956 22 Dec 1956 9
90 The Chess Kings 24 Dec 1956 2 Mar 1957 10
91 The Western 4 Mar 1957 18 May 1957 11
92 The Penthouse Mystery 20 May 1957 27 Jul 1957 10
93 Lothar's Day 29 Jul 1957 31 Aug 1957 5
94 Jami 2 Sep 1957 21 Dec 1957 16
95 The New-Type Radio 23 Dec 1957 1 Mar 1958 10
96 Employment Agency 3 Mar 1958 24 May 1958 12
97 Narda's Adventure 26 May 1958 26 Jul 1958 9
98 Tale of Detru 28 Jul 1958 20 Sep 1958 8
99 The Invisible Bandit 22 Sep 1958 6 Dec 1958 11
100 The Dollmaker 8 Dec 1958 14 Mar 1959 14
101 Queen of the Cats 16 Mar 1959 16 May 1959 9
102 The Strange Fisherman 18 May 1959 1 Aug 1959 11
103 The Spaceman Mystery 3 Aug 1959 10 Oct 1959 10
104 Shirlana 12 Oct 1959 26 Dec 1959 11
105 Secret of Sargasso 28 Dec 1959 19 Mar 1960 12
106 Spooks 21 Mar 1960 11 Jun 1960 12
107 The Thief (The Time Traveller) 13 Jun 1960 3 Sep 1960 12
108 The Ambassador 5 Sep 1960 24 Dec 1960 16
109 The Rockaby Thief 26 Dec 1960 4 Mar 1961 10
110 Mystery of the Bikini Girl 6 Mar 1961 13 May 1961 10
111 The Fishing Trip 15 May 1961 29 Jul 1961 11
112 The Photo Mystery 31 Jul 1961 23 Sep 1961 8
113 Goliath 25 Sep 1961 27 Jan 1962 18
114 The Peddler (The Counterfeit Gang) 29 Jan 1962 31 Mar 1962 9
115 The City Jungle 2 Apr 1962 9 Jun 1962 10
116 Narda's TV Show 11 Jun 1962 11 Aug 1962 9
117 The Gamblers 13 Aug 1962 13 Oct 1962 9
118 The First Visitors 15 Oct 1962 24 Nov 1962 6
119 The Aftermath 26 Nov 1962 9 Mar 1963 15
120 Smuggler's Luck 11 Mar 1963 4 May 1963 8
121 The Giant Toothache 6 May 1963 3 Aug 1963 13
122 Master of Magic 5 Aug 1963 7 Dec 1963 18
123 The Disturber 9 Dec 1963 22 Feb 1964 11
124 The Butterfly Man 24 Feb 1964 13 Jun 1964 16
125 The Chief 15 Jun 1964 22 Aug 1964 10
126 Return of the Mirror People 24 Aug 1964 2 Jan 1965 19
127 The Team 4 Jan 1965 1 May 1965 17
128 The Odd Fellow 3 May 1965 14 Aug 1965 15
129 The Sign of 8 16 Aug 1965 5 Feb 1966 25
130 The Witches 7 Feb 1966 28 May 1966 16
131 The UFO 30 May 1966 17 Sep 1966 16
132 The Trail of 8 19 Sep 1966 14 Jan 1967 17
133 The Return of Evil - The Cobra 16 Jan 1967 3 Jun 1967 20
134 The Secret Weapon Caper 5 Jun 1967 23 Sep 1967 16
135 The Mysterious Bureau 25 Sep 1967 13 Jan 1968 16
136 Dr Dell and 8 15 Jan 1968 11 May 1968 17
137 The Gold Crisis 13 May 1968 24 Aug 1968 15
138 The Evil Ones 26 Aug 1968 7 Dec 1968 15
139 Battle of Xanadu 9 Dec 1968 22 Mar 1969 15
140 The Connoisseur 24 Mar 1969 12 Jul 1969 16
141 The Bribe (8) 14 Jul 1969 15 Nov 1969 18
142 The Cobra Strikes (The College of Magic) 17 Nov 1969 7 Mar 1970 16
143 Karma's Adventure 9 Mar 1970 25 Jul 1970 20
144 Hojo's Tale 27 Jul 1970 5 Dec 1970 19
145 The Clay Camel (plus Women's Lib!) 7 Dec 1970 6 Mar 1971 13
146 Narda and The Cats 8 Mar 1971 29 May 1971 12
147 The Wonder that Amazed the World 31 May 1971 11 Sep 1971 15
148 Magic Man 13 Sep 1971 18 Dec 1971 14
149 The Rogues 20 Dec 1971 1 Apr 1972 15
150 The Mission 3 Apr 1972 1 Jul 1972 13
151 Trail of The Pusher (8) 3 Jul 1972 21 Oct 1972 16
152 Dr Xoz Prof. Of Smells 23 Oct 1972 13 Jan 1973 12
153 The Ratmen of Rodencia 15 Jan 1973 5 May 1973 16
154 The Incredible Thief 7 May 1973 8 Sep 1973 18
155 Tale of Aleena 10 Sep 1973 19 Jan 1974 19
156 Super-Elec 21 Jan 1974 30 Mar 1974 10
157 The Bug Man 1 Apr 1974 3 Aug 1974 18
158 The Cobra and the Cube 5 Aug 1974 2 Nov 1974 13
159 The Search for The Cobra 4 Nov 1974 18 Jan 1975 11
160 The Thieves 20 Jan 1975 16 Aug 1975 30
161 Super Shark 18 Aug 1975 15 Nov 1975 13
162 The Frame-Up 17 Nov 1975 14 Feb 1976 13
163 The Evil Twin 16 Feb 1976 19 Jun 1976 18
164 Narda and The Sheik 21 Jun 1976 18 Sep 1976 13
165 The Mysterious Chief 20 Sep 1976 11 Dec 1976 12
166 The Pacific Circle 13 Dec 1976 23 Apr 1977 19
167 Mirage in Space 25 Apr 1977 30 Jul 1977 14
168 8 1 Aug 1977 10 Dec 1977 19
169 The Cooler 12 Dec 1977 8 Jul 1978 30
170 Mu 10 Jul 1978 16 Dec 1978 23
171 The Demon Dance 18 Dec 1978 27 Jan 1979 6
172 Mandrake's Gangster Gallery 29 Jan 1979 19 Jan 1980 51
173 Derek 21 Jan 1980 26 Apr 1980 14
174 Aleena the Enchantress 28 Apr 1980 20 Dec 1980 34
175 Hojo and 8 22 Dec 1980 14 Mar 1981 12
176 Mandrake's Family 16 Mar 1981 5 Dec 1981 38
177 The Short Cut 7 Dec 1981 13 Mar 1982 14
178 Haunted Road 15 Mar 1982 5 Jun 1982 12
179 The Crater World 7 Jun 1982 16 Oct 1982 19
180 The Evil Spirit of the East Wind 18 Oct 1982 19 Mar 1983 22
181 Badtown 21 Mar 1983 18 Jun 1983 13
182 The Gangster Ship 20 Jun 1983 13 Aug 1983 8
183 The Cruise Ship Mystery 15 Aug 1983 12 Nov 1983 13
184 Little Man 14 Nov 1983 3 Mar 1984 16
185 The Cloud 5 Mar 1984 12 May 1984 10
186 The Frightful School Day 14 May 1984 18 Aug 1984 14
187 Behind Death's Door 20 Aug 1984 2 Feb 1985 24
188 The Supercomputer 4 Feb 1985 11 May 1985 14
189 Island of the Mad Count 13 May 1985 21 Sep 1985 19
190 The Hijacking 23 Sep 1985 14 Dec 1985 12
191 Lothar's Walk 16 Dec 1985 22 Feb 1986 10
192 The Murder Contract 24 Feb 1986 31 May 1986 14
193 The Case of the Headless Man 2 Jun 1986 27 Sep 1986 17
194 Aleena and the Smugglers 29 Sep 1986 24 Jan 1987 17
195 Return of the Tinies 26 Jan 1987 11 Apr 1987 11
196 Deadman's Key 13 Apr 1987 5 Sep 1987 21
197 The Executioner from 8 7 Sep 1987 9 Jan 1988 18
198 The Clairvoyants 11 Jan 1988 11 Jun 1988 22
199 The Woods 13 Jun 1988 1 Oct 1988 16
200 Wall Walker 3 Oct 1988 10 Dec 1988 10
201 Madam Sir-See 12 Dec 1988 22 Apr 1989 19
202 Matter Mover 24 Apr 1989 8 Jul 1989 11
203 The Gift from 8 10 Jul 1989 21 Oct 1989 15
204 King Kered 23 Oct 1989 17 Mar 1990 21
205 Voodoo 19 Mar 1990 7 Jul 1990 16
206 The Other Side of Nowhere 9 Jul 1990 17 Nov 1990 19
207 Return of the Clay Camel...and Others 19 Nov 1990 13 Apr 1991 21
208 The Terrorists 15 Apr 1991 20 Jul 1991 14
209 Dr. Loqo's Secret Formula 22 Jul 1991 16 Nov 1991 17
210 The Mirror Mystery 18 Nov 1991 18 Apr 1992 22
211 The Book of Criminals 20 Apr 1992 5 Dec 1992 33
212 Narda's Dream 7 Dec 1992 27 Feb 1993 12
213 The Doppelganger 1 Mar 1993 17 Jul 1993 20
214 The Ears of the Earth 19 Jul 1993 27 Nov 1993 19
215 Mandrake's Sunday Walk 29 Nov 1993 19 Mar 1994 16
216 The Diamond Trader 21 Mar 1994 20 Aug 1994 22
217 The Secret Place 22 Aug 1994 7 Jan 1995 20
218 The Monster Thief 9 Jan 1995 25 Mar 1995 11
219 General Buffo - Druglord 27 Mar 1995 28 Oct 1995 31
220 Pursuit of the Cobra 30 Oct 1995 10 Feb 1996 15
221 The S. S. Div. 12 Feb 1996 25 May 1996 15
222 Clay Camel and the Ganglords 27 May 1996 27 Jul 1996 9
223 Alibi Algie 29 Jul 1996 28 Sep 1996 9
224 Scary Aliens 30 Sep 1996 25 Jan 1997 17
225 Mandrake's Wedding at Cockaigne 27 Jan 1997 2 Aug 1997 27
226 Mandrake's Wedding at the College of Magic 4 Aug 1997 24 Jan 1998 25
227 Big Jake & Co 26 Jan 1998 4 Apr 1998 10
228 Mandrake's Wedding at Xanadu 6 Apr 1998 12 Sep 1998 23
229 Aliens 14 Sep 1998 12 Dec 1998 13
230 The Fisherman 14 Dec 1998 13 Feb 1999 9
231 The Secret Mission 15 Feb 1999 3 Jul 1999 20
232 Siege at Xanadu 5 Jul 1999 9 Oct 1999 14
233 The Haunted Ballroom 11 Oct 1999 29 Jan 2000 16
234 The Lost Chord 31 Jan 2000 15 Apr 2000 11
235 Return of the Clay Camel 17 Apr 2000 19 Aug 2000 18
236 Kingdom of The Old 21 Aug 2000 9 Dec 2000 16
237 Perilous Crossover 11 Dec 2000 31 Mar 2001 16
238 The Missing Aviatrix 2 Apr 2001 4 Aug 2001 18
239 Countdown to Oblivion 6 Aug 2001 10 Nov 2001 14
240 Tollbooth of Terror 12 Nov 2001 2 Feb 2002 12
241 Prisoner in Cell 13 4 Feb 2002 11 May 2002 14
242 The Fear Machine 13 May 2002 24 Aug 2002 15
243 Mountain of Mystery 26 Aug 2002 4 Jan 2003 19
244 The Walking Man 6 Jan 2003 31 May 2003 21
245 Lights! Camera! Danger! 2 Jun 2003 11 Oct 2003 19
246 The Little House That Wasn't There 13 Oct 2003 21 Feb 2004 19
247 Footsteps from the Past 23 Feb 2004 14 Aug 2004 25
248 Space Glitch 16 Aug 2004 22 Jan 2005 23
249 Blizzard of Crime 24 Jan 2005 18 Jun 2005 21
250 Treachery ... at the Top of the World 20 Jun 2005 7 Jan 2006 29
251 Still Lovely, Still Deadly 9 Jan 2006 7 Oct 2006 39
252 The Hitman from Another Planet 9 Oct 2006 3 Mar 2007 21
253 Dangerous Music 5 Mar 2007 18 Aug 2007 24
254 Meet Captain Smash 20 Aug 2007    
എണ്ണം മാൻഡ്രേക്ക് കഥകൾ (ഞായറാഴ്ച്ചകളിലെ) തുടങ്ങിയത് അവസാനിച്ചത് ആഴ്ച്ചകൾ
1 The Hidden Kingdom of Murderers 3 Feb 1935 26 May 1935 17
2 Land of the Fakirs 2 Jun 1935 6 Oct 1935 19
3 Land of the Little People 13 Oct 1935 1 Mar 1936 21
4 The Circus People 8 Mar 1936 23 Aug 1936 25
5 Chamber into the X Dimension 30 Aug 1936 7 Mar 1937 28
6 Prince Paulo the Tyrant 14 Mar 1937 29 Aug 1937 25
7 The Treasure Hunt 5 Sep 1937 20 Mar 1938 29
8 The Lunar Trip 27 Mar 1938 18 Sep 1938 26
9 Mandrake and Lothar at the Carnival 25 Sep 1938 23 Oct 1938 5
10 The Haunted Range 30 Oct 1938 25 Dec 1938 9
11 City of Gold 5 Feb 1939 6 Aug 1939 27
12 The Ghost Bear of Glass Mountain 17 Sep 1939 24 Dec 1939 15
13 The Theatre Mysteries 4 Feb 1940 14 Apr 1940 11
14 The Flame Pearls Pt.1: Attempted Assassination 21 Apr 1940 26 May 1940 6
15 The Flame Pearls Pt.2: Magnetic Island 2 Jun 1940 11 Aug 1940 11
16 The Flame Pearls Pt.3: The Three Cows 18 Aug 1940 22 Sep 1940 6
17 The Flame Pearls Pt.4: The Amazons 13 Oct 1940 22 Dec 1940 11
18 The Flame Pearls Pt.5: The Ghost Ship 29 Dec 1940 20 Apr 1941 17
19 The Flame Pearls Pt.6: The Witch of Tago 27 Apr 1941 22 Jun 1941 9
20 The Flame Pearls Pt.7: Land of the Giants 29 Jun 1941 2 Nov 1941 19
21 The Flame Pearls Pt.8: The Hungry Isles 9 Nov 1941 12 Apr 1942 23
22 Pacifica 19 Apr 1942 1 Nov 1942 29
23 Mystery of the Girls with Red Hair 8 Nov 1942 28 Feb 1943 17
24 Cloud City 7 Mar 1943 7 Nov 1943 36
25 Gloria Golden 14 Nov 1943 23 Jan 1944 11
26 The Garden of Wuzzu 30 Jan 1944 21 May 1944 17
27 The Circus Adventure 28 May 1944 27 Aug 1944 14
28 The Santa Claus Pirates 3 Sep 1944 3 Dec 1944 14
29 Fountain of Youth 10 Dec 1944 18 Mar 1945 15
30 Kingdom of the Wind 25 Mar 1945 17 Jun 1945 13
31 The Attalan Deep 24 Jun 1945 4 Nov 1945 20
32 The Twins of Karana 11 Nov 1945 3 Mar 1946 17
33 The Singing Devils 10 Mar 1946 30 Jun 1946 17
34 Roc Island 7 Jul 1946 3 Nov 1946 18
35 Kingdom of Marvel 10 Nov 1946 7 Sep 1947 44
36 The Blue Bandit 14 Sep 1947 1 Feb 1948 21
37 The Prince Who Never Smiled 8 Feb 1948 4 Apr 1948 9
38 City of Jewels Pt.1: The Polar Bear Pirates 11 Apr 1948 20 Jun 1948 11
39 City of Jewels Pt.2: The Ice Demons 27 Jun 1948 5 Sep 1948 11
40 City of Jewels Pt.3: Conclusion 12 Sep 1948 14 Nov 1948 10
41 The Raft People 21 Nov 1948 23 Jan 1949 10
42 Fear Island 30 Jan 1949 1 May 1949 14
43 The Mystery of the Big Trees 8 May 1949 7 Aug 1949 14
44 Jungle Adventure 14 Aug 1949 4 Jun 1950 43
45 The Ghost Whale 11 Jun 1950 27 Aug 1950 12
46 The Department Store Mystery 3 Sep 1950 22 Oct 1950 8
47 Curse of the Kavrun Emerald 29 Oct 1950 14 Jan 1951 12
48 The Venus Flytrap 21 Jan 1951 11 Mar 1951 8
49 Mystery of the Vanishing Homes 18 Mar 1951 20 May 1951 10
50 The Spaceship to Venus 27 May 1951 28 Oct 1951 23
51 The Caribbean Mystery 4 Nov 1951 16 Dec 1951 7
52 The Jungle Fullback 23 Dec 1951 17 Feb 1952 9
53 Taboo Land 24 Feb 1952 6 Jul 1952 20
54 The Doorway to Z 13 Jul 1952 16 Nov 1952 19
55 The Hide-out 23 Nov 1952 18 Jan 1953 9
56 The Visitors 25 Jan 1953 7 Jun 1953 20
57 The Water Champs 14 Jun 1953 5 Jul 1953 4
58 Mandrake's Magic House 12 Jul 1953 27 Sep 1953 12
59 Mandrake Plays Cupid 4 Oct 1953 22 Nov 1953 8
60 Rex (The Living Fossil) 29 Nov 1953 4 Apr 1954 19
61 The Mountain that Walked 11 Apr 1954 23 May 1954 7
62 The Tomb 30 May 1954 18 Jul 1954 8
63 The Ocean Wind 25 Jul 1954 12 Dec 1954 21
64 The Sleeping Forest 19 Dec 1954 13 Mar 1955 13
65 Isle of the Giant 20 Mar 1955 22 May 1955 10
66 Universal Love 29 May 1955 7 Aug 1955 11
67 Magnetic Island 14 Aug 1955 20 Nov 1955 15
68 The Castaway 27 Nov 1955 12 Feb 1956 12
69 City in the Deep 19 Feb 1956 3 Jun 1956 16
70 Witchman's Peak 10 Jun 1956 11 Nov 1956 23
71 The Miss Galaxy Beauty Contest 18 Nov 1956 9 Jun 1957 30
72 The Casino 16 Jun 1957 4 Aug 1957 8
73 The Place Called X 11 Aug 1957 29 Dec 1957 21
74 The Invaders 5 Jan 1958 20 Apr 1958 16
75 The Mesa 27 Apr 1958 6 Jul 1958 11
76 The Birthday Party 13 Jul 1958 30 Nov 1958 21
77 The Invisible Thief 7 Dec 1958 15 Mar 1959 15
78 The Watcher 22 Mar 1959 5 Jul 1959 16
79 The Old West Revisited 12 Jul 1959 30 Aug 1959 8
80 The Horse Thief 6 Sep 1959 15 Nov 1959 11
81 The Abominable Snowman 22 Nov 1959 1 May 1960 24
82 The Demon Photographer 8 May 1960 24 Jul 1960 12
83 The Radio Telescope 31 Jul 1960 7 Aug 1960 2
84 The Water Pirates 14 Aug 1960 4 Dec 1960 17
85 Sky Raid 11 Dec 1960 5 Feb 1961 9
86 The Summit Conference 12 Feb 1961 28 May 1961 16
87 The Space Thing 4 Jun 1961 24 Sep 1961 17
88 The Diversion 1 Oct 1961 10 Dec 1961 11
89 The Collector 17 Dec 1961 29 Apr 1962 20
90 Task Test 6 May 1962 9 Sep 1962 19
91 The Trade Commission (The Blue Planet) 16 Sep 1962 10 Mar 1963 26
92 The Ghost Lover 17 Mar 1963 1 Sep 1963 25
93 The Double 8 Sep 1963 19 Jan 1964 20
94 The Castaway 26 Jan 1964 9 Aug 1964 29
95 The Mole 16 Aug 1964 14 Mar 1965 31
96 The Traveller's Tale 21 Mar 1965 22 Aug 1965 23
97 The Cobra Returns 29 Aug 1965 3 Apr 1966 32
98 The Underworld vs. Inter-Intel 10 Apr 1966 7 Aug 1966 18
99 The Astro Pirates 14 Aug 1966 25 Dec 1966 20
100 The Blackout Caper 1 Jan 1967 23 Apr 1967 17
101 The Meeting of Mandrake and Lothar 30 Apr 1967 24 Sep 1967 22
102 The Game of Chance 1 Oct 1967 11 Feb 1968 20
103 Invasion of the Babu 18 Feb 1968 21 Jul 1968 23
104 Second Chance 28 Jul 1968 3 Nov 1968 15
105 The All or Nothing Hunt 10 Nov 1968 30 Mar 1969 21
106 The Galactic Rumble 6 Apr 1969 7 Sep 1969 23
107 The Invaders 14 Sep 1969 11 Jan 1970 18
108 The 3D Monster 18 Jan 1970 19 Apr 1970 14
109 The Solar Wind 26 Apr 1970 23 Aug 1970 18
110 The Mystery 30 Aug 1970 3 Jan 1971 19
111 Hojo's Secret 10 Jan 1971 28 Feb 1971 8
112 The Shark 7 Mar 1971 23 May 1971 12
113 The Hidden College of Magic 30 May 1971 29 Aug 1971 14
114 The Space Pack 5 Sep 1971 21 Nov 1971 12
115 The Garden of the Inca 28 Nov 1971 13 Feb 1972 12
116 Emile, Emir of Emmo 20 Feb 1972 14 May 1972 13
117 The Blue Thing 21 May 1972 3 Sep 1972 16
118 The Basilisk 10 Sep 1972 7 Jan 1973 18
119 The Mystery of the Stone Face 14 Jan 1973 15 Apr 1973 14
120 Lothar's Walk in the Park 22 Apr 1973 10 Jun 1973 8
121 The Mystery of Inter-Intel 17 Jun 1973 5 Aug 1973 8
122 Fun with Mandrake 12 Aug 1973 21 Oct 1973 11
123 The Bank Robbery 28 Oct 1973 3 Feb 1974 15
124 Return to X 10 Feb 1974 30 Jun 1974 21
125 Galaxy War 7 Jul 1974 1 Jun 1975 48
126 The Roadhouse 8 Jun 1975 13 Jul 1975 6
127 Ghost Town 20 Jul 1975 2 Nov 1975 16
128 The Plane Hijackers 9 Nov 1975 28 Dec 1975 8
129 The Man from Europa 4 Jan 1976 14 Mar 1976 11
130 The Giant Head 21 Mar 1976 13 Jun 1976 13
131 Moxley University Robbers 20 Jun 1976 15 Aug 1976 9
132 Prairie Man 22 Aug 1976 5 Dec 1976 16
133 Mysterious Bigfoot 12 Dec 1976 3 Apr 1977 17
134 Old Folks 10 Apr 1977 17 Jul 1977 15
135 The Three Brothers 24 Jul 1977 16 Oct 1977 13
136 Mr Ttazz 23 Oct 1977 5 Mar 1978 20
137 Narq's Conquest 12 Mar 1978 24 Sep 1978 29
138 Mandrake and Ali-Petro 1 Oct 1978 4 Feb 1979 19
139 The Mysterious Birds 11 Feb 1979 17 Jun 1979 19
140 The Sky Pirates 24 Jun 1979 26 Aug 1979 10
141 Lothar's Workout 2 Sep 1979 11 Nov 1979 11
142 Super Giant 18 Nov 1979 17 Feb 1980 14
143 Mandrake's Hate Club 24 Feb 1980 6 Jul 1980 20
144 The Cave Mystery 13 Jul 1980 2 Nov 1980 17
145 The Rat Men 9 Nov 1980 5 Jul 1981 35
146 Mandrake's Masquerade - The Xanadu Story 12 Jul 1981 31 Jan 1982 30
147 Centre Stage Terror 7 Feb 1982 21 Mar 1982 7
148 Prince Nasdaq 28 Mar 1982 29 Aug 1982 23
149 El Dorado 5 Sep 1982 20 Feb 1983 25
150 The Cloud Men 27 Feb 1983 4 Sep 1983 28
151 The Evil Star 11 Sep 1983 29 Jan 1984 21
152 Dr Ffark's Cosmic Circus 5 Feb 1984 3 Jun 1984 18
153 The Hitchhiker 10 Jun 1984 23 Sep 1984 16
154 The Central Galaxy 30 Sep 1984 8 Jun 1986 89
155 The Lost City 15 Jun 1986 16 Nov 1986 23
156 The Kraken 23 Nov 1986 12 Jul 1987 34
157 The Floating Island 19 Jul 1987 27 Mar 1988 37
158 The Young Prince 3 Apr 1988 12 Jun 1988 11
159 Taboo Isle 19 Jun 1988 6 Nov 1988 21
160 Singing Rocks 13 Nov 1988 2 Apr 1989 21
161 The Sport of Magicians 9 Apr 1989 27 Aug 1989 21
162 The Dolphins 3 Sep 1989 14 Jan 1990 20
163 Isle des Fleurs et Morte 21 Jan 1990 24 Jun 1990 23
164 Dangers in the Jungle 1 Jul 1990 16 Dec 1990 25
165 The Snarff of Karff 23 Dec 1990 13 Oct 1991 43
166 The Million Dollar Tour 20 Oct 1991 19 Apr 1992 27
167 Capt. C.C.'s Crazy Circus 26 Apr 1992 2 Aug 1992 15
168 The Prison Break 9 Aug 1992 24 Jan 1993 25
169 The Bikers of Ghost Town 31 Jan 1993 22 Aug 1993 30
170 The Bee Thief 29 Aug 1993 26 Dec 1993 18
171 The Galactic Birthday Adventure 2 Jan 1994 22 Jan 1995 56
172 Revolution In Lotharton 29 Jan 1995 7 Jan 1996 50
173 The Swarm 14 Jan 1996 18 Aug 1996 32
174 Dr. Holton's Reputation 25 Aug 1996 9 Feb 1997 25
175 Speedy 16 Feb 1997 28 Sep 1997 33
176 Mandrake Marries Narda 5 Oct 1997 22 Nov 1998 60
177 The Cloud 29 Nov 1998 11 Apr 1999 20
178 The Bullies 18 Apr 1999 1 Aug 1999 16
179 The Invisible Person 8 Aug 1999 10 Oct 1999 10
180 Rumble on the Road 17 Oct 1999 30 Jan 2000 16
181 The Trick Stealer 6 Feb 2000 28 May 2000 17
182 High Climb to Danger 4 Jun 2000 24 Sep 2000 17
183 The Devil's Stagecoach 1 Oct 2000 11 Mar 2001 24
184 The Bank Mystery 18 Mar 2001 22 Jul 2001 19
185 The Trouble with Hobbies 29 Jul 2001 2 Dec 2001 19
186 Return of the Tourist 9 Dec 2001 12 May 2002 23
187 Shadows on Devil Road 19 May 2002 29 Dec 2002 33
  1. Ron Goulart, The Encyclopedia of American Comics. New York : Facts on File, 1990. ISBN 0816018529 (p. 91, 249–250).
  2. Judith O'Sullivan, The Great American Comic Strip. Boston : Little, Brown and Company, 1990. ISBN 0821217569 (p.17)
  3. Ron Goulart, "The Glory Days, or Believe It or Not!" in Dean Mullaney, Bruce Canwell and Brian Walker, King of the Comics : One Hundred Years of King Features Syndicate. San Diego : IDW Publishing, 2015. ISBN 9781631403736 (p.119, 122)
  4. Ron Goulart, The Encyclopedia of American Comics. New York : Facts on File, 1990. ISBN 0816018529 (p. 91, 249–250).
  5. "Home | Yahoo Answers". Ask.yahoo.com. Archived from the original on 2012-03-30. Retrieved 2017-02-28.
  6. "Don Markstein's Toonopedia: The Adventures of Patsy". Toonopedia.com. 1935-03-11. Retrieved 2017-02-28.
  7. "First superhero ever in the world. Mandrake the Magician Lee Falk Popeye the Sailor Man Superman". Thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlonglast.com. 1936-02-17. Archived from the original on 2016-04-06. Retrieved 2017-02-28.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാൻഡ്രേക്ക്_ദ_മജീഷ്യൻ&oldid=3799113" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്