കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ പട്ടണത്തിനടുത്ത് ആണ് മാട്ടാൻ കുണ്ട്. കോട്ടക്കലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 7 കി.മി. അകലെയാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാട്ടാൻ_കുണ്ട്&oldid=1344147" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്