പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ, മഹർഷി ഒരു സംസ്കൃത വാക്ക്ആണ് , ദേവനാഗരിയിൽ "महर्षि" മഹാനായ ഋഷി എന്ന അർത്ഥം, പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഉയർന്ന ക്ലാസ് അംഗമായ ആൾ എന്ന് കണക്കാക്കം, അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഋഷികൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ദ്രഷ്ടാക്കൾ", പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയെയും അതിന്റെ ഭരണ നിയമങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ. പുരാതന ഇന്ത്യൻ ജീവിതരീതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ നാഗരികതയെ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്ത നിരവധി മഹർഷി മാർ പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വിവരണവും ഉപയോഗവും

തിരുത്തുക

മഹർഷി ഇന്ത്യയിലെ "ദർശകർ" അല്ലെങ്കിൽ "മുനിമാർ" എന്നും പരാമർശിക്കാം. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ" 1758 ൽ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുകയും1890 കളിൽ പ്രശസ്തമായ ഒന്നാവുകയും ചെയ്തു. [8]

സപ്തർഷി കളെ സൂചിപ്പികാനാണ് മഹർഷി ഭ്രിഗു തുടങ്ങിയവർ ) എന്ന പദം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും, അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക രചനകളിൽ പരാമർശിച്ച ഉർസ മേജർ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലെ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു, . [9] [10]

പരിണാമത്തിന്റെ പാതയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവബോധം കൈവരിക്കുകയും പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് തലക്കെട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ വിശുദ്ധരാക്കാനും ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകാനും മഹർഷികൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. [11] [1]

രമണ മഹർഷി (1879-1950) ഒരു "ഇന്ത്യൻ മുനി" ആയിരുന്നു, സ്വയം അറിവിലേക്കുള്ള പാതയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സമന്വയത്തെക്കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരനായ പോൾ ബ്രണ്ടൻ, രമണയുടെ സ്വന്തം രചനകളായ കളക്റ്റഡ് വർക്സ് (1969), നാൽപത് വാക്യങ്ങൾ ഓൺ റിയാലിറ്റി (1978). [12]

മഹർഷി മഹേഷ് യോഗിയും ആ പേരു ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വാല്മീകി, പതഞ്ജലി, ദയാനന്ദ സരസ്വതി എന്നിവരും തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. [13] [14] [15]

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
 • മഹ (വ്യതിചലനം)
 • മഹാരാജ്
 • റിഷി
 • റോയ്

പരാമർശങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. 1.0 1.1 Brewer's Dictionary of Phrase and Fable (2009) Retrieved November 9, 2011
 2. In Merriam-Webster's Collegiate(R) Dictionary (2004) Retrieved November 2011
 3. Collins German Dictionary (2007) Retrieved November 2011
 4. Drury, Nevill (2002) Watkins Publishing, The dictionary of the esoteric: 3000 entries on the mystical and occult, page 200
 5. Luck, Steve (1998) publisher: George Philip Ltd, The American desk encyclopedia, page 499
 6. Online Etymological Dictionary Retrieved Nov 2011
 7. Oxford Dictionary[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി] Retrieved Nov 2011
 8. Merriam Webster M-W.com Retrieved November 2011
 9. Dictionary.com Retrieved Nov 2011
 10. Dictionary of Hindu Lore and Legend (2002) Thames & Hudson, Retrieved November 2011
 11. Websters Online Dictionary with Multilingual Thesaurus Translation Archived 2011-12-19 at the Wayback Machine. Retrieved November 2011
 12. In Chambers Biographical Dictionary (2007) Retrieved November 2011
 13. J. Agarwal (15 September 2008). I Am Proud to be a Hindu. Pustak Mahal. pp. 191–. ISBN 978-81-223-1022-1. Retrieved 19 November 2011.
 14. J.M.Mehta (22 December 2005). Essence of Maharishi Patanjali's Ashtang Yoga. Pustak Mahal. ISBN 978-81-223-0921-8. Retrieved 19 November 2011.
 15. J.P. Mittal (1 January 2006). History of Ancient India: From 7300 BC to 4250 BC. Atlantic Publishers & Dist. pp. 270–. ISBN 978-81-269-0615-4. Retrieved 19 November 2011.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മഹർഷി&oldid=3788778" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്