മലമ്പുഴ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

പ്രതിവർഷം 5.6 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയാണ് മലമ്പുഴ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [1],[2]. പാലക്കാട് ജില്ല യിലെ മലമ്പുഴയിൽ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിന് ചേർന്ന് താഴെയാണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്[3]. 2001 നവംബർ  26 നു ഇതു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. പദ്ധതിയിൽ ഒരു  ജലസംഭരണിയും ഒരു അണക്കെട്ടും ഒരു പവർ ഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മലമ്പുഴ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സ്ഥലംമലമ്പുഴ,പാലക്കാട് ജില്ല,കേരളം,ഇന്ത്യ Flag of India.svg
നിർദ്ദേശാങ്കം10°49′46.9128″N 76°41′1.392″E / 10.829698000°N 76.68372000°E / 10.829698000; 76.68372000
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്2001 നവംബർ  26
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeSmall Hydro Power Plant (SHEP)
Installed capacity2.5 MW (1 x 2.5 Megawatt -Horizontal Kaplan-type)
Website
Kerala State Electricity Board
പ്രതിവർഷം 5.6 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളുംതിരുത്തുക

1) മലമ്പുഴ പവർ ഹൗസ്

1) മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് (മലമ്പുഴ ജലസംഭരണി)

വൈദ്യുതി ഉത്പാദനംതിരുത്തുക

മലമ്പുഴ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയിൽ 2.5 ഒരു ടർബൈൻ (Kaplan -type-Beacon India)   ഉപയോഗിച്ച് 2.5 മെഗാവാട്ട്   വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു . ജ്യോതി ഇന്ത്യ ആണ് ജനറേറ്റർ.വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 5.6  MU ആണ്. 2001 നവംബർ  26 നു   പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.

യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 2.5 MW 26.11.2011

കൂടുതൽ കാണുകതിരുത്തുക


അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "MALAMPUZHA SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT-". www.kseb.in.
  2. "Malampuzha Power House-". www.expert-eyes.org.
  3. "Malampuzha Power House-". www.ahec.org.in.