ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യം വരെ കാസർഗോഡ് താലൂക്ക്, വടക്കെ മലബാറിലെ കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, വടകര, നാദാപുരം, കുറ്റിയാടി, കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്ക്(കോഴിക്കോട് ജില്ല), പരപ്പനങ്ങാടി, പറവണ്ണ, കൂട്ടായി, തിരുവിതാംകൂറിലെ ചിറയംകീഴ് താലൂക്ക്, പറവൂർ, ഇടവ, ഒടേറ്റിൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളിലും ഭാഗീകമായും പൂർണമായും മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു മരുമക്കത്തായം(മാതൃദായക്രമം). തെക്കൻ കർണാടകത്തിലെ അളിയ സന്താന രീതികളോട് പൂർണമായും സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ മുസ്‌ലിംകളിൽ തീരദേശ നിവാസികളായിരുന്നു കൂടുതൽ ആചരിച്ചു വന്നിരുന്നത്.

ലോക മുസ്‌ലിംകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആദ്യകാലംമുതൽ മക്കത്തായ സമ്പ്രദായമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. മരുമക്കത്തായം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മുസ്‌ലിംകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇതിനകം ആ സമ്പ്രദായം വെടിഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികളും ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മെനൻകവാബു സമൂഹവും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സമ്പ്രദായം തുടർന്നുവരുന്നത്.


മലബാറിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വധുഗൃഹത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന പുതിയാപ്പിള സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നായർ സമുദായവും,മലബാറിലെ ഉയർന്ന തീയർ, രാജകുടുംബങ്ങളും, ചില ബ്രാഹ്മണരും, അമ്പലവാസികളും, ചില വിഭാഗം മലബാറിലെ മാപ്പിള മുസ്ലീമുങ്ങളും ഭൂരിഭാഗം ആദിവാസികളും അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗങ്ങളും പാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു.

തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും രാജകുടുംബങ്ങളിൽ രാജ്യാവകാശത്തിനു മരുമക്കത്തായക്രമമാണ് സികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂത്ത ഭാഗിനേയൻ അധികാരം ഏൽക്കുന്നതാണ് പതിവ്. കണ്ണൂരിൽ പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാരൊഴികെയുള്ള കേരളീയബ്രാഹ്മണൻമാരെല്ലാം മക്കത്തായമാണ് സ്വീകരിച്ചത്[1].പയ്യന്നൂരിലെ പതിനാറ് ഭവനങ്ങളിൽ മാത്രം മരുമക്കത്തയം നിലന്നിന്നു. കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള ബ്രാഹ്മണർ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന മിതാക്ഷരനിയമത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നു അത്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

കമ്മാളന്മാർ മക്കത്തായം സികരിച്ചു. പല ഗിരിവർഗ്ഗക്കരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത ക്രമവുമില്ല. രണ്ടു സമ്പ്രദായവും പിന്തുടരുന്നുണ്ട്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] ക്രെസ്തവ-മുസ്ലിം വിഭാഗം മക്കത്തായവ്യവസ്ഥ പിന്തുടരുന്നു. എന്നാൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ ചില അപവാദങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണൂരിലെ അറയ്ക്കൽ രാജകുടുംബം ഉൾപ്പെടെ മലബാറിലെ മാപ്പിളമാരും തലശ്ശേരിയിലെ കേയിമാരും മരുമക്കത്തായം അവലംബിച്ചിരുന്നു.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മരുമക്കത്തായം&oldid=3491688" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്