ഒരു റഷ്യൻ നാടോടിക്കഥയും യാകുത് ഇതിഹാസമായ ഒലോങ്കോയുടെ (വീര ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര) രചയിതാവും അവതാരകയുമായിരുന്നു മരിയ നിക്കോളേവ്‌ന ആൻഡ്രോസോവ-അയോനോവ (14 ഒക്ടോബർ 1864 - 1941, താഷ്‌കന്റ്) .

അവർ 1864 ഒക്ടോബർ 14 ന് യാകുത്സ്ക് മേഖലയിൽ ജനിച്ചു. മുത്തച്ഛനാണ് അവരെ വളർത്തിയത്. യാക്കൂട്ട് നാടോടിക്കഥകൾ ശേഖരിക്കാൻ അവരെ പരിചയപ്പെട്ട വി.എം. അയോനോവിനെ അവർ വിവാഹം കഴിച്ചു. 1893-ൽ അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.1922 മുതൽ 1930 വരെ കുൻസ്റ്റ്‌കമേരയുടെ (വിന്റർ പാലസിന് അഭിമുഖമായി സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റെറ്റ്‌സ്‌കായ എംബാങ്ക്‌മെന്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതു മ്യൂസിയമാണിത്) നരവംശശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വംശീയശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മ്യൂസിയത്തിൽ അവർ ജോലി ചെയ്തു.[1] മോസ്കോയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അവരെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1941-ൽ താഷ്കെന്റിൽ വച്ച് അവർ മരിച്ചു.

  • Samples of the Yakut folk literature collected by E.K. Pekarsky. - SPb., 1909.
  • Oguruot aһyn үүnneriite. - M., 1925.
  • Soviet folklore: Sat. Art. and mater. - M .; L., 1936.
  • Dabaan: Almanac of the Association in Moscow. - M .; Yakutsk, 1938.
  • Sakha noruotun ayimnyta / Compiled by G.M. Vasiliev and Kh. I. Konstantinov. - Yakutsk, 1942.[2]
  1. The Kunstkamera, 295th Anniversary: History, Collections, Research (in ഇംഗ്ലീഷ്). Petronivs. 2009. ISBN 978-5-88431-165-7.
  2. Пекарский, Эдуард Карлович (1958). Словарь якутского языка (in റഷ്യൻ). с.н.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മരിയ_ആൻഡ്രോസോവ-അയോനോവ&oldid=3974832" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്