മണ്ഡലി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(മണ്ഡലി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മണ്ഡലി എന്ന പദം താഴെപ്പറയുന്ന ജീവികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മണ്ഡലി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1181552" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്