ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയോ ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രത്തെയോ ആവർത്തിച്ചു ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയാണ് ഭ്രമണപഥം. ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പരിക്രമണ വസ്തുക്കളിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ, മനുഷ്യനിർമിത ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആളുകൾ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കോപ്പർനിക്കസിനെയും ഗലീലിയോ ഗലീലിയെയും പോലെയുള്ള ആളുകൾ സൂര്യൻ സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണെന്നും ഭൂമി അതിനെ ചുറ്റുന്നുവെന്നും തെളിയിച്ചു. ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഭ്രമണപഥത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണമാണെന്ന് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ കണ്ടെത്തി. ഒരു ഉപഗ്രഹം മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ചുറ്റുന്ന ബഹിരാകാശത്തെ ഒരു വസ്തുവായതിനാൽ, ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായതുപോലെ ഭൂമിയും സൂര്യന്റെ ഉപഗ്രഹമാണ്! ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ സൂര്യന് ചുറ്റും ധാരാളം ഉപഗ്രഹങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളും ധൂമകേതുക്കളും ഉൽക്കകളും ഉണ്ട്. ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹം (ചന്ദ്രൻ) മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന നിരവധി കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭ്രമണപഥം&oldid=3909266" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്