ഭരതൻ എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഭരതൻ (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. ഭരതൻ (വിവക്ഷകൾ)

നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർത്താവായ ഭരതമുനി രംഗകലയ്ക്ക് ആദ്യമായി ലക്ഷണഗ്രന്ഥമെഴുതിയ ഭാരതീയനാണ്.ഇന്ത്യൻ അഭിനയകലകളുടെ പിതാവായി ഭരതമുനി അറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം 1400-1200 ബി.സി കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]ജീവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. നാട്യ-നടന വിദ്യകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ കാവ്യശാസ്ത്രവുമായി സാമ്യം പുലർത്തുന്നു[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] .ഈ വാദം തെറ്റാണ് മനഃപൂർവം കാലഘട്ടം കുറച്ചു കാണിക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് കാരണം ഭരത മുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ രാമായണ മഹാഭാരത കഥകൾ ഇല്ല അതിനാൽ ഈ കാവ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് നാട്യ ശാസ്ത്രം രചിച്ചത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ശ്രീരാമനേക്കാൾ മുന്നേ ജനിച്ചയാളാണോ അല്ലല്ലോ ഇനി രാമായണ മഹാഭാരത കാലം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസിലാകും ഇവിടെ മനഃപൂർവം ദുഷ്ട്ട ശക്തികൾ കാലഘട്ടം ചുരുക്കി കാണിച്ചതാണെന്ന് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യു കൂടുതൽ തെളിവ് തരാം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭരതമുനി&oldid=3900299" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്