മലയാളനാടകസാഹിത്യത്തിൽ ഇബ്സനിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിനു് തുടക്കം കുറിച്ച നാടകമാണു് ഭഗ്നഭവനം. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ രചനയാണിത്.1942 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ രചന എൻ.കൃഷ്ണപിള്ളയെ മറ്റുനാടകകൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കി. തന്റെ മൂന്ന് പെണ്മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന ദുരന്തത്തിൽ മാധവൻനായർ എന്ന സാധരണ കുടുംബനാഥൻ 'ഇനി എന്ത്?' എന്ന ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ അകപ്പെട്ടുപോകുന്ന കഥയാണ് നാടകകൃത്ത് ഇതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചി രിക്കുന്നത്.

prblm play

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭഗ്നഭവനം&oldid=3652539" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്