ബോബ് മെറ്റ്കാഫ് (ജനനം:1946) ഈഥർനെറ്റിൻറെ (Ethernet)പിതാവായാണ് ബോബ് മെറ്റ്കാഫ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈഥർനെറ്റ് ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഈഥർനെറ്റ് അധിഷ്ടിതമായ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇൻറർനെറ്റിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഇൻറർനെറ്റിൻറെയും അഭിവാജ്യ ഘടകമായി തീരുകയും ചെയ്തു.നെറ്റ്വർക്കിംഗ് , ഇൻറർനെറ്റ് എന്നിവയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനയാണ് ബോബ് മെറ്റ് കാഫ് നൽകിയത്.

Robert Metcalfe
Robert Metcalfe wearing the United States National Medal of Technology (2003).
ജനനംApril 7, 1946.
Brooklyn, New York, United States.
താമസംUnited States
പൗരത്വംUnited States
മേഖലകൾComputer networking
സ്ഥാപനങ്ങൾMIT, Xerox PARC, 3Com.
ബിരുദംMIT, Harvard University.
അറിയപ്പെടുന്നത്Co-invention of Ethernet.
പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങൾNational Medal of Technology, IEEE Medal of Honor, IEEE Alexander Graham Bell Medal, ACM Grace Murray Hopper Award.

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബോബ്_മെറ്റ്കാഫ്&oldid=2819132" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്