ബീജഗണിതം

ചരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗണിതരീതി

ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ അളവുകൾ, ഘടനകൾ, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതും ബൃഹത്തുമായ ഗണിതശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ബീജഗണിതം. അടിസ്ഥാനപരമായി ബീജഗണിതം അജ്ഞാതമോ സാങ്കല്പികമോ ആയ സംഖ്യകളെ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് അവ ഉപയോഗിച്ചു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര സങ്കേതമാണ്.


ബീജഗണിതം എന്ന പദം ചില പ്രത്യേക രീതികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അമൂർത്ത ബീജഗണിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗണിത വസ്തുവിനെ "ബീജഗണിതം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ വാക്ക് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര, ബീജഗണിത ടോപ്പോളജി എന്നീ പദങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബീജഗണിതത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനെ ബീജഗണിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പദോൽപ്പത്തിതിരുത്തുക

ബീജഗണിതം എന്ന പദം അറബിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്: الجبر, romanized: al-jabr, lit. 9-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പേർഷ്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ അൽ-ഖവാരിസ്മി എഴുതിയ "ദി സയൻസ് ഓഫ് റസ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് ബാലൻസിംഗ്" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുടെ പുനunസമാഗമം, ബോൺസെറ്റിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ, അൽ-ജാബർ എന്ന പദം ഒരു സമവാക്യത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഒരു പദം മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു, അൽ-മുഖബാല "ബാലൻസിംഗ്" എന്നത് രണ്ട് വശങ്ങളിലും തുല്യ പദങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. ലാറ്റിനിൽ വെറും ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിതം എന്ന് ചുരുക്കിയ ഈ വാക്ക് ഒടുവിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പാനിഷ്, ഇറ്റാലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല ലാറ്റിനിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഒടിഞ്ഞുപോയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിച്ച അസ്ഥികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയെയാണ് ഇത് ആദ്യം പരാമർശിച്ചത്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് (ഇംഗ്ലീഷിൽ).

വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾതിരുത്തുക

"ബീജഗണിതം" എന്ന വാക്കിന് ഗണിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കായോ യോഗ്യതകളോടോ ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.

ഉപശാഖകൾതിരുത്തുക

നിരവധി ഉപശാഖകളുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ബീജഗണിതം. അവയിൽ ചിലത്:

കൂടുതൽ അറിവിന്തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബീജഗണിതം&oldid=3788157" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്