രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കലാപ്രദർശനങ്ങളെയാണ് പൊതുവായി ബിനാലെ എന്ന് പറയുന്നത്.ബിഅനാലെ എന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരിയായ ഉച്ചാരണം.1895-ൽ ആരംഭിച്ച പ്രശസ്തമായ വെനീസ് ബിനാലെയെത്തുടർന്നാണ് ബിനാലെകൾ കൂടുതൽ ജനകീയമായത്.

The Venice International Film Festival is part of the Venice Biennale. The famous Golden Lion is awarded to the best film screening at the competition.


ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് തിരുത്തുക


അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബിനാലെ&oldid=2491993" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്