The flower mantises include the orchid mantis, Hymenopus coronatus, which mimics a rainforest orchid of southeast Asia to lure its prey, pollinator insects.[1]

പുഷ്പങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ള അനുകരണസ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന തൊഴുകൈയ്യൻ പ്രാണിയുടെ ഒരു ഇനമാണ് ഫ്ലവർ മാന്റിസ്.[2]മിമിക്രിക്കും പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിനും യോജിച്ചരീതിയിൽ ആണ് ഇതിന്റെ അതീവഭംഗിയാർന്ന നിറഭേദങ്ങൾ. വിരുദ്ധമായ അനുകരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായ അവയുടെ നിറങ്ങളും പാറ്റേണുകളും ശത്രുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാതെ ഇരയെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നു.[3] ഫ്ലവർ മാന്റിസിന്റെ മിക്ക ഇനങ്ങളും ഹൈമനോപോഡിഡേ കുടുംബത്തിലാണ്. അവയുടെ പെരുമാറ്റം വ്യത്യസ്തരീതിയിലാണ്. ഒരു ചെടിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇര പ്രാണികളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതുവരെ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നതും (പതിയിരുന്ന് ആക്രമണം) ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്പീഷീസുകൾതിരുത്തുക

ഫ്ലവർ മാന്റിസുകളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇനം ഉൾപ്പെടുന്നു. അവയിൽ പലതും വളർത്തുന്നു:

Flower mantises
Species Common names Image Distribution Notes
അക്രോമാന്റിസ് ഫോർമോസാന തായ്‌വാൻ ഫ്ലവർ മാന്റിസ്[4]   തായ്‌വാൻ നിംഫുകളുടെ ഇരുണ്ട തവിട്ടുനിറം. ഉന്തി നിൽക്കുന്ന അരിക്, നടുവെല്ല്, പഴുത്തഇലകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുതിർന്നവയ്ക്ക് പച്ച ചിറകുകളും കാണപ്പെടുന്നു.
ബ്ലെഫറോപ്സിസ് മെൻഡിക്ക സ്മാൾ ഡെവിൾസ് ഫ്ലവർ മാന്റിസ്[5]
ഡെവിൾസ് ഫ്ലവർ മാന്റിസ്
തിസ്റ്റിൽ മാന്റിസ്[6]
ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫ്ലവർ മാന്റിസ്
അറബ് മാന്റിസ്[7]
  വടക്കേ ആഫ്രിക്ക, കാനറി ദ്വീപുകൾ ഡീമാറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ തലയും തൊറാക്സും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നു.
ക്ലോറോഹാർപാക്സ് മോഡസ്റ്റ നൈജീരിയൻ ഫ്ലവർ മാന്റിസ്[8]   പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺജീവിയുടെ ചിറകുകളിൽ ഓസിലേറ്റെഡ് ഐസ്പോട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. തന്നെക്കാൾ വലിയ ഇരയെ ആക്രമണാത്മകമായി വേട്ടയാടുന്നു.
ക്രിയോബ്രോട്ടർ ജെമ്മറ്റസ് ജീനസിൽ മറ്റു സ്പീഷീസുകളും കാണപ്പെടുന്നു.
ക്രിയോബ്രോട്ടർ
(ഫ്ലവർ മാന്റിസ് )   തെക്ക്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ നീളമുള്ള ചിറകുകളുപയോഗിച്ച് ശക്തമായി പറക്കുന്നു. ഐസ്പോട്ട്സ് വ്യത്യസ്ത വർ‌ണ്ണങ്ങളിൽ‌ മുൻചിറകുകൾ. ഡീമാറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ ശോഭയുള്ള പിറകുവശത്തെ ചിറകുകൾ ശത്രുവിന്റെ മുന്നിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതരത്തിൽ മിന്നിമറയുന്നു.
ഗോംഗൈലസ് ഗോംഗൈലോയിഡ്സ് വാൻഡറിംഗ് വയലിൻ മാന്റിസ്
ഓർണേറ്റ് മാന്റിസ്
ഇന്ത്യൻ റോസ് മാന്റിസ്[9]
  ദക്ഷിണേഷ്യ Up to 11 cm; ആണിന് പറക്കാൻ കഴിയും.
ഹൈമനോപ്പസ് കൊറോണാറ്റസ് ഓർക്കിഡ് മാന്റിസ്[10]
വാൽക്കിംഗ് ഫ്ലവർ മാന്റിസ്[11]
  തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ Hunts flies on "സ്ട്രെയിറ്റ്സ് റോഡോഡെൻഡ്രോൺ", മെലസ്റ്റോമ പോളിയന്തം
ഐഡലോമാന്റിസ് ഡയബോളിക്ക ഭീമൻ ഡെവിൾസ് ഫ്ലവർ മാന്റിസ്[12][13]   മധ്യ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക വലിയ പ്രാണികൾ, പെൺവർഗ്ഗത്തിന് 13 സെന്റിമീറ്റർ വരെ വലിപ്പം. ചുവപ്പ്, വെള്ള, നീല, പർപ്പിൾ, കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ കടും നിറങ്ങളിൽ ഡീമാറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ.
പാരിമെനോപ്പസ് ഡേവിസോണി യെല്ലോ ഫ്ലവർ മാന്റിസ്,[14]
ഡേവിസൺസ് മാന്റിസ്
  തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ നേർത്ത മഞ്ഞ മാന്റിസ്, ചിറകിൽ മൂന്ന് കറുത്ത പാടുകളുള്ള പെൺവർഗ്ഗം
സ്യൂഡോഹാർപാക്സ് വൈറസെൻസ് ഗാംബിയൻ സ്പോട്ടഡ്-ഐ ഫ്ലവർ മാന്റിസ്[15]   കിഴക്ക്, മധ്യ, പശ്ചിമാഫ്രിക്ക പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീക്ക് അടിവയറ്റിൽ ഐസ്പോട്ട്സുകൾ കാണപ്പെടുന്നു.
സ്യൂഡോക്രിയോബോത്ര വാൽബർഗി സ്പൈനി ഫ്ലവർ മാന്റിസ്
ബുൾസ്-ഐ മാന്റിസ്
#9 മാന്റിസ്[16]
  തെക്ക്, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക പുഷ്പത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ [[ | ആക്രമണാത്മക മിമിക്രി; തന്നേക്കാൾ വലിയ ഇരയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. "നമ്പർ 9" ഐസ്പോട്ടുകൾ സ്പ്രെഡ് ചിറകുകളുള്ള ഡീമാറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ, വ്യത്യസ്ത നിറം എന്നിവ ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
സ്യൂഡോക്രിയോബോട്ര ഒസെല്ലാറ്റ സ്പൈനി ഫ്ലവർ മാന്റിസ്
സ്പൈനി ഫ്ലവർ പ്രേയിംഗ് മാന്റിസ്
ആഫ്രിക്കൻ ഓസെലേറ്റഡ് മാന്റിസ്[17][18]
  പടിഞ്ഞാറ്, മധ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക Like P. wahlbergii.
തിയോപ്രോപസ് എലിഗൻസ് ബാൻഡെഡ് ഫ്ലവർ മാന്റിസ്
ഏഷ്യൻ ബോക്സർ മാന്റിസ്[19]
  തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ മുൻചിറകുകളിൽ വെളുത്ത വര. നിറങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. Levine, Timothy R. (2014). Encyclopedia of Deception. SAGE Publications. p. 675. ISBN 978-1-4833-8898-4. In aggressive mimicry, the predator is 'a wolf in sheep's clothing'. Mimicry is used to appear harmless or even attractive to lure its prey.
 2. [1] www.environmentalgraffiti.com: 15 Incredible Flower Praying Mantis Pictures
 3. Wickler, 1968.
 4. USA Mantis: Acromantis formosana
 5. Keeping Insects: Blepharopsis mendica
 6. Insectstore, mantis caresheets: Blepharopsis mendica
 7. Dannesdjur: image gallery: Blepharopsis mendica Archived 2012-06-28 at the Wayback Machine.
 8. USA Mantis: photos of Chloroharpax modesta
 9. Cott, 1940. p336.
 10. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Gullan എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 11. Dorai, Francis (ed.) (2011). Singapore at Random. Editions Didier Millet. p. 18.CS1 maint: extra text: authors list (link)
 12. Insect Store: Idolomantis diabolica
 13. Reptileforums: Idolomantis diabolica
 14. Reocities.com: Parhymenopus davisoni
 15. Keeping Insects: Pseudoharpax virescens
 16. MantisKingdom: Caresheet of Pseudocreobotra wahlbergii
 17. Exotic Pets: Spiny Flower Mantis
 18. PetBugs.com: Caresheet on P. ocellata
 19. USA Mantis logs: Theopropus elegans

ഗ്രന്ഥസൂചികതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫ്ലവർ_മാന്റിസ്&oldid=3190612" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്