തർജ്ജമതിരുത്തുക

ഏറെക്കുറെ വാക്കുകൾക്കു് ഞാൻ തത്തുല്യമെന്നു തോന്നുന്ന മലയാള വാക്കുകൾ ചേർത്തു തർജ്ജമചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കു് അറിയില്ല. പിന്നെ ചിലവാക്കുകൾക്കു് മലയാളത്തിൽ നിലവിലുള്ള വാക്കുകൾ അറിയില്ല; ചിലവയ്ക്കു് വാക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുപോലും സംശയമുണ്ടു്. സഹായിക്കുക. --ശ്രീശർമ്മ (സംവാദം) 14:46, 5 മാർച്ച് 2015 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകത്തിന്റെ_സംവാദം:Homicide&oldid=2143733" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"Homicide" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.