ഫലകം:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
ദേശിയ സുരക്ഷാ സേന (NSG)[1]
ചിഹ്നമില്ല
സുബേദാർ മേജർ
Subedar Major
അസിസ്റ്റന്റ് കമാന്റർ-1
-
അസിസ്റ്റന്റ് കമാന്റർ-2
-
അസിസ്റ്റന്റ് കമാന്റർ-3
-
റേഞ്ചർ ഗ്രേഡ് I
-
റേഞ്ചർ ഗ്രേഡ് II
-
Combatised tradesmen
-
  1. "The National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986)" (PDF). Government of India. 22 സെപ്റ്റംബർ 1986. Archived from the original (PDF) on 4 മാർച്ച് 2016. Retrieved 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014.