ഫലകം:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
കേന്ദ്ര റിസർവ്വ് പോലീസ് (CRPF)[1][2]
ചിഹ്നമില്ല
സുബേദാർ മേജർ
-
ഇൻസ്‌പെക്ടർ
-
സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ
-
അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ
-
ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ
-
കോൺസ്റ്റബിൾ
-
  1. "The Central Reserve Police Force Rules/Regulations/Scheme,1955" (PDF). 24 February 1955.
  2. "Career Prospects". Central Reserve Police Force. Archived from the original on 23 March 2022.