വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Proud_Wikipedian&oldid=1795931" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്