ജർമ്മൻ ഉച്ചാരണം: [{{{1}}}]

[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:IPA-de&oldid=869318" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്