ഒരു താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കണ്ണി ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഫലകമാണിത്.

ഉപയോഗരീതികൾതിരുത്തുക

{{Commonscat}}
{{Commonscat|കോമൺസ് വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് }}
{{Commonscat|കോമൺസ് വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് |ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട പേര് }}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Commonscat&oldid=2527173" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്