പൂർണ്ണ വലിപ്പം(1,754 × 2,481 പിക്സൽ, പ്രമാണത്തിന്റെ വലിപ്പം: 134 കെ.ബി., മൈം തരം: application/pdf)

ചുരുക്കം

വിവരണം
English: shia islam tree
തീയതി
സ്രോതസ്സ് English Wikipedia
സ്രഷ്ടാവ് User:Md_iet

അനുമതി

Public domain ഈ സൃഷ്ടി അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ പദ്ധതിയിലെ Md_iet, സ്വയം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ആഗോള വ്യാപകമായി ബാധകമാണ്.
ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് നിയമപ്രകാരം സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് വന്നേക്കാം; അങ്ങനെയെങ്കിൽ:
ഈ സൃഷ്ടി, നിയമപ്രകാരം നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയൊഴിച്ച്, യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ലാതെ ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരു ഉപയോഗത്തിനും, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ Md_iet അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥ അപ്‌‌ലോഡ് രേഖ

ഈ ചിത്രം ആദ്യം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണാം. താഴെയുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്തൃനാമവും ഉള്ളത് en.wikipedia സംരംഭത്തിൽ ആണ്.
 • 2012-08-29 11:07 Md iet 1754×2481× (137523 bytes)
 • 2012-08-21 09:51 Md iet 1754×2481× (68238 bytes)
 • 2012-08-21 09:36 Md iet 1754×2481× (63331 bytes) All twelver imam names added to make the sketch more informative.
 • 2012-08-21 09:24 Md iet 1754×2481× (67576 bytes) Reverted to version as of 11:47, 11 August 2011 lot of empty space , space not utilised properly, not even representation.
 • 2012-08-14 20:38 Seblini 1606×2856× (79226 bytes) {{Information | description = A clearer and less confusing Shia Islam tree with ALL imams listed. | source = {{own}} | date = August 14, 2012 | author = seblini }}
 • 2011-08-11 11:22 Md iet 1754×2481× (67576 bytes)
 • 2011-02-13 11:26 Md iet 1754×2481× (63331 bytes) {{Information |Description = |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
 • 2011-02-13 07:00 Md iet 1754×2481× (58025 bytes) {{Information |Description = |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
 • 2011-01-30 07:22 Md iet 1754×2481× (57265 bytes) {{Information |Description = |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
 • 2011-01-30 06:59 Md iet 1275×1650× (52058 bytes) {{Information |Description = |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
 • 2011-01-30 06:49 Md iet 1275×1650× (51656 bytes) Reverted to version as of 09:13, 29 January 2011
 • 2011-01-29 09:14 Md iet 1275×1650× (52393 bytes) Reverted to version as of 08:57, 29 January 2011
 • 2011-01-29 09:13 Md iet 1275×1650× (51656 bytes) {{Information |Description = |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
 • 2011-01-29 08:57 Md iet 1275×1650× (52393 bytes) Reverted to version as of 08:45, 29 January 2011
 • 2011-01-29 08:56 Md iet 1275×1650× (55907 bytes) {{Information |Description = |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
 • 2011-01-29 08:45 Md iet 1275×1650× (52393 bytes) {{Information |Description = Tree_shia__islam_n3 |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
 • 2011-01-29 08:28 Md iet 1275×1650× (70251 bytes) {{Information |Description = Tree_shia__islam_n3 |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
 • 2011-01-29 08:03 Md iet 1275×1650× (63946 bytes) {{Information |Description = Tree_shia__islam_n3 |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}
ഈ ചിത്രം ആദ്യം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണാം. താഴെയുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്തൃനാമവും ഉള്ളത് en.wikipedia സംരംഭത്തിൽ ആണ്.
 • 2011-08-20 17:15 AnonMoos 833×1458× (62695 bytes) attempting to adjust margins
 • 2011-08-11 11:15 Md iet 1754×2481× (67576 bytes) {{Information |Description = |Source = I (~~~) created this work entirely by myself. |Date = ~~~~~ |Author = ~~~ |other_versions = }}

തലവാചകങ്ങൾ

ഈ പ്രമാണം എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന ഒറ്റവരി വിശദീകരണം ചേർക്കുക

ഈ പ്രമാണത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിയിലുള്ളത്

5 ഒക്ടോബർ 2012

പ്രമാണ നാൾവഴി

ഏതെങ്കിലും തീയതി/സമയ കണ്ണിയിൽ ഞെക്കിയാൽ പ്രസ്തുതസമയത്ത് ഈ പ്രമാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നു കാണാം.

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 10 | എണ്ണം കാണുക (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
തീയതി/സമയംലഘുചിത്രംഅളവുകൾഉപയോക്താവ്അഭിപ്രായം
നിലവിലുള്ളത്01:31, 19 ജൂൺ 201301:31, 19 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,754 × 2,481 (134 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Reverting to most recent version before archival
01:31, 19 ജൂൺ 201301:31, 19 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം833 × 1,458 (61 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2011-08-20 17:15:17 by AnonMoos
23:45, 12 ജൂൺ 201323:45, 12 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,754 × 2,481 (134 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Reverting to most recent version before archival
23:45, 12 ജൂൺ 201323:45, 12 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,754 × 2,481 (67 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2012-08-21 09:51:26 by Md iet
23:45, 12 ജൂൺ 201323:45, 12 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,606 × 2,856 (77 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2012-08-14 20:38:23 by Seblini
23:45, 12 ജൂൺ 201323:45, 12 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,754 × 2,481 (66 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2011-08-11 11:22:18 by Md iet
23:45, 12 ജൂൺ 201323:45, 12 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,754 × 2,481 (62 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2011-02-13 11:26:42 by Md iet
23:45, 12 ജൂൺ 201323:45, 12 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,754 × 2,481 (57 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2011-02-13 07:00:48 by Md iet
23:45, 12 ജൂൺ 201323:45, 12 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,754 × 2,481 (56 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2011-01-30 07:22:55 by Md iet
23:45, 12 ജൂൺ 201323:45, 12 ജൂൺ 2013-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,275 × 1,650 (51 കെ.ബി.)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2011-01-30 06:59:04 by Md iet
(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 10 | എണ്ണം കാണുക (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

താഴെ കാണുന്ന 3 താളുകളിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു:

പ്രമാണത്തിന്റെ ആഗോള ഉപയോഗം

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിക്കികൾ ഈ പ്രമാണം ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • ast.wikipedia.org സംരംഭത്തിലെ ഉപയോഗം
 • de.wikipedia.org സംരംഭത്തിലെ ഉപയോഗം
 • en.wikipedia.org സംരംഭത്തിലെ ഉപയോഗം
 • es.wikipedia.org സംരംഭത്തിലെ ഉപയോഗം
 • it.wikipedia.org സംരംഭത്തിലെ ഉപയോഗം
 • sh.wikipedia.org സംരംഭത്തിലെ ഉപയോഗം

മെറ്റാഡാറ്റ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രമാണം:Tree_shia_islam_n3.pdf" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്