"താളം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

270 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (Robot: Cosmetic changes)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{ആധികാരികത}}
[[സംഗീതം|സംഗീതത്തിന്റെ]] സമയക്രമത്തെയാണ്‌ താളം എന്നു പറയുന്നത്. സം‌ഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് താളവും മാതാവ് ശ്രുതിയുമാണെന്ന് സങ്കല്‍‌പിച്ചുവരുന്നുസങ്കൽ‌പിച്ചുവരുന്നു.തൗര്യത്രികങ്ങളായ നൃത്തം,ഗീതം,വാദ്യം എന്നിവയെ കോര്‍‌ത്തിണക്കുന്നതാണ്കോർ‌ത്തിണക്കുന്നതാണ് താളം.നാട്യശാസ്ത്രം 108 തരത്തില്‍തരത്തിൽ താളം പ്രയോഗിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള രീതി നിര്‍‌ദ്ദേശിയ്ക്കുന്നുണ്ട്നിർ‌ദ്ദേശിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.സംഗീതത്തിനും നൃത്തത്തിനും അടിസ്ഥാനമായ താളക്രമത്തേയാണ് നാട്യശാസ്ത്രത്തില്‍നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരിയ്ക്കുന്നത്.
== പുരാണസങ്കൽ‌പം ==
== പുരാണസങ്കല്‍‌പം ==
"തകാരം ശിവപ്രോക്തസ്യ
ലകാരം ശക്തിരം‌ബിക
ശിവശക്തിയുതോ യസ്മാദ്
തസ്മാത് താലോ നിരൂപിതാ" ഇപ്രകരമാണ്
ശിവതാണ്ഡവത്തേയാണ് പരാമര്‍‌ശിയ്ക്കുന്നത്പരാമർ‌ശിയ്ക്കുന്നത്.ശിവന്‍ശിവൻ താണ്ഡവവും പാര്‍‌വതിപാർ‌വതി ലാസ്യവും പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു.ശിവന്റെ ശക്തമായ ചലനത്താല്‍ചലനത്താൽ 'ത'എന്ന ശബ്ദവും പാര്‍‌വതിയുടെപാർ‌വതിയുടെ ലാസ്യനടനത്താല്‍ലാസ്യനടനത്താൽ 'ല'എന്ന ശബ്ദവും ഉണ്ടാകുന്നു.ഇപ്രകാരം താലം അഥവാ താളം ഉണ്ടായത്രേ.സമയത്തിന്റെ തുല്യ അകലത്തില്‍അകലത്തിൽ സംഭവിയ്ക്കുന്നതാണ് താളം.താളങ്ങള്‍‌ക്കിടയില്‍താളങ്ങൾ‌ക്കിടയിൽ വരുന്ന സമയമാണ് ലയം.ശിവപാര്‍‌വതിശിവപാർ‌വതി നടനത്തില്‍നടനത്തിൽ താളം നല്‍കിയത്നൽകിയത് ബ്രഹ്മാവാണെന്ന സങ്കല്‍‌പംസങ്കൽ‌പം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി തന്നെ താളാത്മകമായിരുന്നു എന്ന ആശയത്തെ വിവരിയ്ക്കുന്നു.
== താളവും സമയവും ==
താളത്തിലെ മാത്രകള്‍ക്കുംമാത്രകൾക്കും മറ്റും നാട്യശാസ്ത്രത്തില്‍നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിര്‍‌ദ്ദേശങ്ങള്‍നിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ കാണാം.
=== ക്ഷണം ===
100 താമരയില മേല്‍‌ക്കുമേല്‍മേൽ‌ക്കുമേൽ അടുക്കിവെച്ചതിനു ശേഷം അതില്‍അതിൽ ഒരു സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുക.അപ്പോള്‍അപ്പോൾ സൂചി ഒരു ഇലയില്‍ഇലയിൽ നിന്നും മറ്റേ ഇലയിലെത്താനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു ക്ഷണം.ഇത് പ്രയോഗത്തിനും മേലേ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്.തത്‌ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തേയാണ് ശ്രുതി എന്നുപറയുന്നത്.
=== ക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ താളാം‌ഗങ്ങള്‍താളാം‌ഗങ്ങൾ ===
*8 ക്ഷണം-1 ലവം
*8ലവം-1 കാഷ്ട
*3ലഘു-1പ്ലുതം
*4ലഘു-1കാകപാദം
== പഞ്ചനടകൾ ==
== പഞ്ചനടകള്‍ ==
പഞ്ചനടകള്‍പഞ്ചനടകൾ താഴേപ്പറയുന്നവയാണ്
*.ചതുരശ്രം-തകധിമി 4അക്ഷരം
*.ത്ര്യശ്രം-തകിട 3അക്ഷരം
*.ഖണ്ഡം-തകതകിട 5അക്ഷരം
*.തകധിമിതകതകിട 9അക്ഷരം
ലോകസം‌ഗീതശാഖയിലുള്ള ഏതുതാളം പ്രയോഗിയ്ക്കാനും പഞ്ചനടകള്‍പഞ്ചനടകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് പെരുക്കിയും കുറച്ചും ഉപയോഗിച്ചാല്‍ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയത്രേ.ഈ നടകളുപയോഗിച്ച് പുതിയ താളങ്ങള്‍താളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കൃതികള്‍കൃതികൾ രചിയ്ക്കാനും നൃത്തം ചിട്ടപ്പെടുത്താനും സാദ്ധ്യമത്രേ
== ഹൃദയമിടിപ്പുമായുള്ള ബന്ധം ==
ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളത്തില്‍താളത്തിൽ വ്യായാമവും മറ്റു പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത് കൂടുതല്‍കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാണെന്നും അത് തളര്‍ച്ചതളർച്ച കുറക്കുമെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും റോക്ക് സംഗീതവും മിനിറ്റില്‍മിനിറ്റിൽ 120 മുതല്‍മുതൽ 140 വരെ അടികളുള്ള താളത്തിലുള്ളവയാണ്‌.
അത് പരിശീലനസമയത്തുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ നിരക്കിന്‌ ഏകദേശം തുല്യമാണ്‌<ref name=geo>GEO magazine (Indian Edition), Volume 1, Issue 4, September 2008, Published by: Outlook Publishing (India) Private Limited, Article: GEOSCOPE Everything's Better with Music, Page no. 27</ref>.
 
== അവലംബം ==
*നാട്യകല:സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും,പി.ജി.ജനാര്‍‌ദ്ദനന്‍ISBNജനാർ‌ദ്ദനൻISBN:81-8264-125-X
<references/>
 
== ഇതും കാണുക ==
*[[സപ്തതാളങ്ങൾ]]
*[[സപ്തതാളങ്ങള്‍]]
{{അപൂർണ്ണം}}
{{അപൂര്‍ണ്ണം}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:സംഗീതം]]
 
[[bs:Ritam]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/655964" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്